Allmänt bostadsbidrag

Allmänt bostadsbidrag kan beviljas för en hyres- eller ägarbostad.

Ett hushåll består i allmänhet av personer som bor i samma bostad. Bostadsbidrag beviljas till hushållet gemensamt.

Bostadsbidragets storlek påverkas förutom av boendeutgifterna av

Uppskatta stödbeloppet med räknaren

Med hjälp av vår räknare kan du ta reda på om du har rätt att få allmänt bostadsbidrag och uppskatta beloppet av bidraget.

Räknaren
  • antalet vuxna och barn i hushållet
  • i vilken kommun bostaden är belägen
  • det totala beloppet av hushållets bruttomånadsinkomster.

FPA betalar bostadsbidrag för godtagbara boendeutgifter, till exempel för hyran.
Läs mer om godtagbara boendeutgifter.

Du kan uppskatta beloppet av ditt eget bostadsbidrag med ett beräkningsprogram.

Utkomststöd beviljas i sista hand

Om alla inkomster, tillgångar och övriga sociala förmåner som du har (t.ex. allmänt bostadsbidrag) inte räcker till för dina nödvändiga dagliga utgifter kan du ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA.

Läs mer