Allmänt bostadsbidrag

Allmänt bostadsbidrag kan betalas till hushåll med låga inkomster för att minska boendeutgifterna.

Studerande omfattas av allmänt bostadsbidrag

Studerande började omfattas av det allmänna bostadsbidraget 1.8.2017.

Studerande får allmänt bostadsbidrag på samma villkor som alla andra. Studiemånader eller maximitider för studiestödet beaktas alltså inte när man beviljar bidraget.

FPA betalar bostadsbidraget för hela hushållet gemensamt.

Till samma hushåll hör:

  • sambo eller äkta make och minderåriga barn som bor i samma bostad eller i en annan bostad
  • nära släktingar som bor i samma bostad (far- och morföräldrar, föräldrar och barn)
  • personer som hyr en bostad med ett gemensamt hyresavtal
  • personer som hyr en bostad med separata hyresavtal, om de är ansvariga för hyran för hela bostaden.

Till olika hushåll hör:

  • personer som hyr en del av en bostad med separata hyresavtal, om de inte är sambor, nära släktingar och inte heller är gemensamt ansvariga för hyran för hela bostaden
  • underhyresgäst och huvudhyresgäst, om de inte är nära släktingar.

Studerande ska ansöka om allmänt bostadsbidrag antingen via e-tjänsten eller med blanketten Allmänt bostadsbidrag (AT 1r).

Video: Ansöka om allmänt bostadsbidrag på webben

Videon har finskt tal. Du får på textning på svenska genom att klicka på symbolen för textning i högra nedre hörnet och välja svenska som språk (muttersymbolen).

Utkomststöd beviljas i sista hand

Om alla inkomster, tillgångar och övriga sociala förmåner som du har (t.ex. allmänt bostadsbidrag) inte räcker till för dina nödvändiga dagliga utgifter kan du ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA.

Läs mer: