Vem kan få allmänt bostadsbidrag?

Du kan få allmänt bostadsbidrag från FPA om du har låga inkomster. Syftet med bostadsbidraget är att hjälpa dig att klara av att betala dina boendeutgifter. Du kan få bostadsbidrag för

 • en hyresbostad
 • en ägarbostad
 • en bostadsrättsbostad
 • en delägarbostad.

Studerande får bostadsbidrag på samma villkor som andra bidragstagare. Pensionstagare med låga inkomster kan i regel få bostadsbidrag för pensionstagare.

Vad är ett hushåll?

Ett hushåll som består av en eller flera personer kan få bostadsbidrag. I allmänhet består ett hushåll av de personer som stadigvarande bor i samma bostad.

Bostadsbidrag beviljas hushållet gemensamt. Bidragets belopp påverkas av inkomsterna för alla medlemmar i hushållet. Du kan höra till endast ett hushåll åt gången.

En av personerna i hushållet ansöker om bostadsbidrag för hela hushållet. De som hör till separata hushåll kan ansöka om egna bostadsbidrag.

Till samma hushåll hör alltid

 • äkta makar och sambor
 • personer som har hyrt en bostad med ett gemensamt hyresavtal.

Samma eller separata hushåll?

Ange i din ansökan hur du bor

Om du bor på tu man hand med en annan person och ni har separata hyresavtal eller ett underhyresavtal kan du i din ansökan redogöra närmare för situationen. Du kan alltså berätta om din situation, till exempel om det är fråga om ett samboförhållande eller en kompisbostad. Du kan också förklara vilka rum du har till ditt förfogande och hur ni delar på bostaden.

FPA bedömer situationen utifrån din utredning och ber dig vid behov om ytterligare uppgifter.

Vid bedömningen beaktas bland annat

 • orsaken till att ni flyttade ihop
 • bostadens storlek
 • hur länge ni bott på samma sätt
 • er ålder
 • om ni har bott tillsammans tidigare.

Läs mer