Anmäl dina arbetslöshetsdagar

När FPA har godkänt din första ansökan om arbetslöshetsförmån ska du regelbundet lämna in en anmälan till FPA ifall arbetslösheten fortsätter. FPA fortsätter att betala ut arbetslöshetsförmånen utifrån din anmälan.

Skicka den första anmälan om fortsatt arbetslöshet för en period på 2 veckor. Skicka därefter en anmälan med 4 veckors mellanrum.

Vill du få dina arbetslöshetsförmåner snabbare?

Logga in i MittFPA med dina nätbankskoder och ange dina arbetslöshetsdagar.

Gör anmälan

Så här anmäler du fortsatt arbetslöshet

  1. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat. I MittFPA ser du för vilken tid anmälan ska lämnas in och den första möjliga dagen då du kan lämna in anmälan.
  2. Meddela uppgifter om fortsatt arbetslöshet för varje arbetslöshetsdag. Om du har arbetat eller deltagit i verksamhet som avtalats med arbets- och näringsbyrån, ska du ange också de här dagarna i anmälan.
  3. Skicka anmälan. Du får därefter en bekräftelse att sändningen lyckades.

Om du får lön, får FPA uppgift om det från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av din ansökan. Vid behov ber vi dig om ytterligare uppgifter.

Anmälan på blankett

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Anmälan om arbetslöshetstid TT2 (pdf). Skicka ansökan och bilagorna per post till FPA på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Företagares anmälan

Om du är företagare och du får temporärt arbetsmarknadsstöd på grund av coronavirusepidemin från FPA, ska du anmäla arbetslöshetsdagarna i enlighet med följande anvisning: Anvisning för företagare om att anmäla arbetslöshetstid (pdf). Handläggningen av ansökan löper smidigare vid FPA om du fyller i anmälan enligt anvisningen.

Utbetalning av förmånen

FPA betalar ut arbetslöshetsförmånen på en vardag. Utbetalningsdagen är i regel 2-3 dagar efter att du har lämnat in anmälan.

Undantag vid påsk och jul

Med anledning av påsken och julen kan det hända att utbetalningen av arbetslöshetsförmånen tidigareläggs. Kontrollera avvikande anmälnings- och utbetalningsdagar i MittFPA.

Läs mer