Anmälan om arbetslöshetstid

När din ansökan om arbetslöshetsförmåner har godkänts och du fortfarande är arbetslös, måste du regelbundet fylla i en anmälan om arbetslöshetstid. Så här meddelar du oss vilka dagar du varit arbetslös, arbetat eller exempelvis haft arbetspraktik.

FPA betalar ut arbetslöshetsförmånen utifrån din anmälan om arbetslöshetstid.

Vill du få dina arbetslöshetsförmåner snabbare?

Logga in på e-tjänsten med dina nätbankskoder och ange dina arbetslöshetsdagar.

Gör anmälan

Gör så här

  1. Anmäl arbetslöshetsdagarna via e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID.
  2. Om du har arbetat ska du ange arbetsdagarna och lämna in de bilagor som behövs till oss. Om du deltar i sysselsättningsfrämjande verksamhet ska du ange närvaro- och frånvarodagar.
  3. Anmäl i e-tjänsten också t.ex. förändringar i familjeförhållandena, eftersom de kan inverka på arbetslöshetsförmånens belopp.

Företagare

Om du är företagare och du får temporärt arbetsmarknadsstöd på grund av coronavirusepidemin från FPA, ska du anmäla arbetslöshetsdagarna i enlighet med följande anvisning: Anvisning för företagare om att anmäla arbetslöshetstid (pdf). Handläggningen av ansökan löper smidigare vid FPA om du fyller i anmälan enligt pdf-anvisningen.

Anmälan på blankett

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Anmälan om arbetslöshetstid TT2r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov begär man ytterligare uppgifter av dig.