Anmälan om arbetslöshetstid

Vill du få dina arbetslöshetsförmåner snabbare?

Logga in på e-tjänsten med dina nätbankskoder och ange dina arbetslöshetsdagar.

Gör anmälan

När din ansökan om arbetslöshetsförmåner har godkänts och du fortfarande är arbetslös, måste du regelbundet fylla i en anmälan om arbetslöshetstid. Så här meddelar du oss vilka dagar du varit arbetslös, arbetat eller exempelvis haft arbetspraktik.

Ett alternativ till att använda e-tjänsten är att du fyller i pappersblanketten för anmälan om arbetslöshetstid och skickar in den per post.

Läs mer