Anmäl dina arbetslöshetsdagar

När din ansökan om arbetslöshetsförmåner har godkänts och du fortfarande är arbetslös, måste du regelbundet fylla i en anmälan om arbetslöshetstid. Den ska alltid fyllas i för förfluten tid. Du behöver alltså inte på förhand veta om kommande händelser eller förändringar i arbetslösheten.

FPA betalar ut arbetslöshetsförmånen utifrån din anmälan om arbetslöshetstid.

Gör så här

  1. Logga in i MittFPA.
  2. Gå till anmälan om arbetslöshetstid från förstasidan i MittFPA.
  3. Fyll i anmälan och klicka på Fortsätt för att gå vidare.
  4. Till slut kommer du till ett sammandrag. Kontrollera att alla uppgifter är korrekta och gör de ändringar som behövs.
  5. Skicka in anmälan till FPA. Du får en bekräftelse när anmälan har skickats.
     

Om du får lön, får FPA uppgift om det från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av din ansökan. Vid behov ber vi dig om ytterligare uppgifter.

Se en video om hur man anmäler arbetslöshetsdagar i MittFPA

 

Videon visar hur du gör en anmälan om arbetslöshetstid i MittFPA. Längd 3 min 13 s, textad.

Anmälan på blankett

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Anmälan om arbetslöshetstid TT2 (pdf). Skicka ansökan och bilagorna per post till FPA på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Undantag vid påsk och jul

Med anledning av påsken och julen kan det hända att utbetalningen av arbetslöshetsförmånen tidigareläggs. Kontrollera avvikande anmälnings- och utbetalningsdagar i MittFPA.

Läs mer