Anmälan om arbetslöshetstid

När din ansökan om arbetslöshetsförmåner har godkänts och du fortfarande är arbetslös, måste du regelbundet fylla i en anmälan om arbetslöshetstid. Så här meddelar du oss vilka dagar du varit arbetslös, arbetat eller exempelvis haft arbetspraktik.

FPA betalar ut arbetslöshetsförmånen utifrån din anmälan om arbetslöshetstid.

Vill du få dina arbetslöshetsförmåner snabbare?

Logga in på e-tjänsten med dina nätbankskoder och ange dina arbetslöshetsdagar.

Gör anmälan

Så här anmäler du din arbetslöshetstid i e-tjänsten

  1. Anmäl arbetslöshetsdagarna via e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID.
  2. Om du har arbetat ska du ange arbetsdagarna och lämna in de bilagor som behövs till oss. Om du deltar i sysselsättningsfrämjande verksamhet ska du ange närvaro- och frånvarodagar.
  3. Anmäl i e-tjänsten också t.ex. förändringar i familjeförhållandena, eftersom de kan inverka på arbetslöshetsförmånens belopp.

Ett alternativ till att använda e-tjänsten är att du fyller i pappersblanketten för anmälan om arbetslöshetstid och skickar in den per post.

FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov begär man ytterligare uppgifter av dig.

Läs mer