Anmälan om arbetslöshetstid

När din ansökan om arbetslöshetsförmåner har godkänts och du fortfarande är arbetslös, måste du regelbundet fylla i en anmälan om arbetslöshetstid. Så här meddelar du oss vilka dagar du varit arbetslös, arbetat eller exempelvis haft arbetspraktik.

FPA betalar ut arbetslöshetsförmånen utifrån din anmälan om arbetslöshetstid.

Vill du få dina arbetslöshetsförmåner snabbare?

Logga in på e-tjänsten med dina nätbankskoder och ange dina arbetslöshetsdagar.

Gör anmälan

Gör så här

  1. Anmäl arbetslöshetsdagarna via e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID.
  2. Om du har arbetat ska du ange arbetsdagarna och lämna in de bilagor som behövs till oss. Om du deltar i sysselsättningsfrämjande verksamhet ska du ange närvaro- och frånvarodagar.
  3. Anmäl i e-tjänsten också t.ex. förändringar i familjeförhållandena, eftersom de kan inverka på arbetslöshetsförmånens belopp.

Om du är företagare och du får temporärt arbetsmarknadsstöd på grund av coronavirusepidemin från FPA, ska du anmäla arbetslöshetsdagarna i enlighet med följande anvisning: Anvisning för företagare om att anmäla arbetslöshetstid (pdf). Handläggningen av ansökan löper smidigare vid FPA om du fyller i anmälan enligt pdf-anvisningen.

Anmälan på papper

Ett alternativ till att använda e-tjänsten är att du fyller i pappersblanketten för anmälan om arbetslöshetstid och skickar in den per post. Använd blanketten Anmälan om arbetslöshetstid TT2r (pdf).

FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov begär man ytterligare uppgifter av dig.

Endast jul och påsk inverkar på anmälnings- och utbetalningsdagarna

Från och med våren 2020 är det endast de långa söckenhelgerna jul och påsk som inverkar på dagarna för anmälan om arbetslöshetstid och på utbetalningen av arbetslöshetsförmånerna. Förut tidigarelades de här dagarna också av enstaka söckenhelger såsom första maj, Kristi himmelsfärdsdag och självständighetsdagen. FPA avstår från den här praxisen eftersom lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte förutsätter att utbetalningarna tidigareläggs.

Läs mer