Ansvarsfullhet

Ansvarsfullhet är ett viktigt element i FPA:s strategi. En ansvarsfull verksamhet främjar hållbar utveckling, och hos FPA är det i synnerhet en socialt hållbar utveckling som är av central betydelse. FPA främjar en hållbar utveckling genom att måna om kundernas, personalens och miljöns välbefinnande samt om ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet.

År 2018 publicerade FPA en uppdaterad plan för ansvarsfull verksamhet. I planen hittas de mål som ställts upp för ansvarsfull verksamhet samt de verksamhetssätt genom vilka FPA främjar en hållbar utveckling i sin organisation och i sina arbetsuppgifter. Planen för ansvarsfull verksamhet har kompletterats med en separat verksamhetsplan, som styr verksamheten och som uppdateras vid behov.

FPA använder olika mått för att bedöma hur den hållbara utvecklingen har gått framåt. Ett av måtten är koldioxidavtrycket, som beräknas årligen. Andra mått är bland annat hur användningen av e-tjänsterna ökar, och personalens bedömning av hur olika aspekter på ansvarsfullhet beaktas.

Utöver det här deltar FPA också i det nationella samarbetet kring hållbar utveckling, och är medlem i Finlands kommission för hållbar utveckling. Till kommissionens uppgifter hör bl.a. att främja och följa det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling i Finland, vilket är förknippat med de globala mål som FN ställt upp. FPA har även publicerat två egna åtaganden för hållbar utveckling som en del av det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling i Finland.

FPA är också medlem i företagsansvarsnätverket FIBS, och har undertecknat mångfaldsförbindelsen. I mångfaldsförbindelsen lovar FPA att utveckla mångfaldsledningen och sätten att beakta mångfalden när det gäller servicen.

Evenemang kring ansvarsfullhet

FPA deltar årligen i olika evenemang kring ansvarsfullhet. Ett viktigt internationellt evenemang är den europeiska veckan för hållbar utveckling. Under temaveckorna har man bl.a. lyft fram frågor som gäller minskning av ojämlikheten, likabehandling och jämställdhet. Dessutom har FPA deltagit i den nationella energisparveckan, och ordnat olika evenemang som stöder en hållbar utveckling.   

En närmare redogörelse för FPA:s arbete kring ansvarsfullhet finns i en separat ansvarsrapport.

 

Läs mer