Snabbguide

Föräldrarna har rätt till både föräldraledighet och olika förmåner när ett barn fötts och växer upp. Sammanställningen presenterar de vanligaste familjeförmånerna i tidsordning, som FPA betalar ut.

Det är enkelt att ansöka om familjeförmåner i e-tjänsten. Ett tydligt foto räcker som bilaga.

Barn på väg

 

Mödrarådgivningen och graviditetsbevis

När graviditeten varat i minst 154 dagar (ca 5 månader) får du ett graviditetsintyg när du besöker mödrarådgivningen. Intyget behöver du när du ansöker om moderskapsunderstöd och barnbidrag från FPA.

 

Sök moderskapsunderstöd senast 2 månader innan beräknad förlossning

Du kan välja mellan moderskapskapsförpackningen eller 170 euro i pengar. Moderskapsförpackningen levereras ungefär 2 veckor efter att din ansökan beviljats.

 

Ansök nu Läs mer
 

Moderskapsdagpenning när du är moderskapsledig

Du blir mammaledig 30–50 vardagar (5–8 veckor) före den beräknade förlossningen. Moderskapspenning utbetalas för 105 vardagar eller ungefär 4 månader.

Läs mer
 

Sök moderskapspenning senast 2 månader före beräknad förlossning

Ta reda på om din arbetsgivare betalar lön under moderskapsledighetstiden. Du behöver uppgiften när du ansöker om moderskapspenning. Samtidigt kan du ansöka om både barnbidrag och föräldrapenning.

Ansök nu Läs mer

Barnet föds

 

Faderskapspenning när du är faderskapsledig

Pappaledigheten är en ledighet på högst 54 vardagar eller 9 veckor efter att barnet fötts. Pappaledigheten kan tas ut genast efter att barnet fötts. Föräldrarna kan vara hemma samtidigt och sköta barnet högst 18 vardagar.

Läs mer
 

Sök faderskapspenning först efter att barnet fötts

Sök faderskapspenning först när du vet om du tänker vara faderskapsledig. Ta reda på om arbetsgivaren betalar lön för tiden du är ledig. Du behöver uppgiften i din ansökan om faderskapspenning. Du kan ansöka om faderskapspenning också retroaktivt, dock senast när barnet fyllt 2 år.

Ansök nu Läs mer
 

Barnbidrag

FPA betalar barnbidrag för barn som är bosatta i Finland tills barnen fyller 17 år. Barnbidraget börjar betalas ut månaden efter barnets födelse.

Läs mer
 

Sök barnbidrag

Barnets föräldrar kan komma överens om vem av dem som ansöker om barnbidrag. Du kan ansöka enbart om barnbidrag eller också samtidigt som du ansöker om föräldradagpenning. Barnbidrag kan utbetalas retroaktivt för högst 6 månader från den dag då ansökan lämnats in.

Ansök nu Läs mer
 

FPA-kortet kommer med posten

Information om att ett barn fötts och dess personbeteckning skickas direkt från sjukhuset till befolkningsregistret och därifrån till FPA. FPA skickar ett FPA-kort hem per post, efter att barnet har fått ett namn.

 

Efterkontroll på mödrarådgivningen

Inom 5-12 veckor efter förlossningen måste du ha genomgått en efterkontroll och ha ett intyg på det för att kunna ansöka om föräldrapenning.

 

Sök föräldrapenning

Gör ansökan senast 1 månad före föräldrapenningperiodens början.

Ansök nu Läs mer

Föräldraledighet

 

Föräldraledighet

Föräldraledigheten börjar efter moderskapsledigheten. Barnet är nu ungefär 3 månader gammalt. Antingen barnets mamma eller pappa kan ta ut föräldraledighet. Under föräldraledigheten betalar FPA föräldrapenning i 158 vardagar, med andra ord i drygt ett halvår.

Läs mer
 

Sök barnbidrag senast nu

Barnbidrag kan betalas för högst 6 kalendermånader retroaktivt efter att FPA ha fått din ansökan.

Ansök nu Läs mer

Vårdledig

 

Vårdledig

Föräldraledigheten slutar när barnet är cirka 9 månader. Efter det här kan pappan eller mamman komma överens om vem som sköter barnet utan lön tills barnet fyller 3 år. Arbetsgivaren beviljar vårdledighet. Vårdledigheten kan också vara partiell.

 

Sök barnavårdsstöd

Om barnet inte har en kommunal dagvårdsplats betalar FPA stöd för vården av barnet. Ansök om stöd på e-tjänsten senast inom 6 månader från den dag du vill ha stödet.

Ansök nu Läs mer
 

Hemvårdsstöd

Stöd för hemvård av barn kan sökas om en mamma eller pappa, som har ett barn under 3 år och sköter barnet hemma. Det kan också vara någon annan som sköter barnet, ex. mor- eller farföräldrar eller anställd barnskötare.

Läs mer
 

Privatvårdsstöd

En familj kan få privatvårdsstöd när familjen har ett barn under skolåldern som vårdas av en barnskötare som familjen anställt eller av en privat dagvårdsproducent.

Läs mer
 

Flexibel vårdpenning

Mamma eller pappa till ett  barn som är under 3 år kan få flexibel vårdpenning från FPA om den genomsnittliga veckoarbetstiden är högst 30 timmar.

Läs mer

Barnet 2 år

 

Sök faderskapspenning senast nu

Om du inte ännu ansökt om faderskapspenning ska du göra det nu, eller senast 2 månader efter att barnet har fyllt 2 år.

Ansök nu Läs mer

Barnet börjar skolan

 

Partiell vårdpenning

Du kan få partiell vårdpenning om din arbetsvecka är högst 30 timmar p.g.a. att du sköter ditt barn hemma och barnet går i årskurs 1 eller 2 i skolan.

Ansök nu Läs mer