Snabbguide

När ett barn föds och växer upp har föräldrarna rätt till familjeledighet och till olika förmåner som FPA betalar ut.  I minneslistan nedan finns de vanligaste familjeförmånerna samlade i kronologisk ordning.

Ansök om familjeförmåner enkelt i MittFPA. Du kan samtidigt skicka in de bilagor som behövs. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.

Barn på väg

 

Besök rådgivningen och lämna in ett graviditetsintyg

När graviditeten har varat minst 154 dagar (ca 5 månader) får du ett graviditetsintyg från mödrarådgivningen. Du behöver intyget när du ansöker om moderskapsunderstöd och moderskapspenning från FPA.

 

 

Ansök om moderskapsunderstöd senast 2 månader före den beräknade tidpunkten för barnets födelse

Du kan välja att få moderskapsunderstödet i form av en moderskapsförpackning eller ett penningbelopp på 170 euro. Moderskapsförpackningen levereras inom cirka två veckor efter det att den beviljats.

Ansök nu Läs mer
 

Moderskapspenning under moderskapsledigheten

Du kan bli moderskapsledig 30–50 vardagar, dvs. cirka 5–8 veckor, före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Moderskapspenning betalas för 105 vardagar, i praktiken cirka 4 månader.

Läs mer
 

Ansök om moderskapspenning senast 2 månader före den beräknade tidpunkten för barnets födelse.

Ta reda på om din arbetsgivare betalar lön för den tid då du är moderskapsledig. Du behöver uppgiften när du ansöker om moderskapspenning. Om du vill kan du samtidigt söka också barnbidrag och föräldrapenning.

Ansök nu Läs mer

Barnet föds

 

Faderskapspenning under faderskapsledigheten

Pappan kan ta ut faderskapsledighet efter att barnet fötts. Faderskapsledigheten är högst 54 vardagar, dvs. cirka 9 veckor. Av den här tiden kan pappan vara hemma i högst 18 vardagar under den tid som mamman får moderskaps- eller föräldrapenning. De återstående dagarna kan pappan ta ut i högst två etapper efter att perioden med föräldrapenning har löpt ut.

Läs mer
 

Ansök om faderskapspenning först när barnet har fötts

Ansök om faderskapspenning då du vet när du tänker ta ut faderskapsledighet. Ta reda på om din arbetsgivare betalar lön för den tid du är faderskapsledig. Du behöver uppgiften när du ansöker om faderskapspenning. Du kan ansöka om faderskapspenning också retroaktivt, men senast då barnet fyller 2 år.

Ansök nu Läs mer
 

Barnbidrag

FPA betalar barnbidrag för barn under 17 år som är bosatta i Finland. Barnbidraget börjar betalas ut månaden efter att barnet fötts.

Läs mer
 

Ansök om barnbidrag

Föräldrarna kan komma överens om vem av dem som ansöker om barnbidrag. Du kan ansöka om barnbidrag separat eller samtidigt som du ansöker om föräldradagpenning. Barnbidrag kan betalas retroaktivt för högst 6 månader från det att ansökan har lämnats in.

Ansök nu Läs mer
 

FPA-kortet kommer per post

När ett barn föds i Finland skickas information om detta från sjukhuset till befolkningsregistret, och därifrån till FPA. Efter att barnet har fått ett namn skickar FPA hem ett FPA-kort.

 

Gå på efterundersökning hos mödrarådgivningen

En mamma ska gå på efterundersökning 5–12 veckor efter förlossningen. Mamman får ett intyg som ska lämnas in till FPA för att föräldrapenningen ska kunna betalas ut.

 

Ansök om föräldrapenning

Ansök om föräldrapenning senast en månad innan ledigheten börjar.

Ansök nu Läs mer

Barnet är cirka 3 månader

 

Föräldraledighet

Föräldraledigheten börjar efter moderskapsledigheten. Barnet är då cirka 3 månader. Föräldrarna kan sinsemellan komma överens om hur föräldraledigheten ska användas. Under föräldraledigheten betalar FPA föräldrapenning i 158 vardagar, dvs. i drygt ett halvår.

Läs mer
 

Ansök om barnbidrag senast nu

Barnbidrag kan betalas retroaktivt för högst 6 månader från det att du lämnat in ansökan.

Ansök nu Läs mer

Barnet är cirka 9 månader

 

Vårdledighet

Barnet är cirka 9 månader då föräldraledigheten upphör. Efter detta kan mamman eller pappan ta ut vårdledighet utan lön för att sköta sitt barn tills barnet fyller 3 år. Vårdledigheten beviljas av arbetsgivaren. Vårdledigheten kan också vara partiell.

 

Ansök om barnavårdsstöd

Om barnet inte är i kommunal dagvård får du ekonomiskt stöd från FPA beroende på vårdform. Ansök om barnavårdsstöd på nätet senast 6 månader från det att du vill få stödet.

Ansök nu Läs mer
 

Stöd för hemvård av barn

Man kan ansöka om hemvårdsstöd om pappan eller mamman sköter ett barn under 3 år i hemmet. Barnet kan också skötas av någon annan, t.ex. en far- eller morförälder eller en anställd vårdare.

Läs mer
 

Stöd för privat vård av barn

Privatvårdsstöd kan betalas om familjen har ett barn under skolåldern som vårdas av en person som familjen anställt eller av en privat dagvårdsproducent.

Läs mer
 

Flexibel vårdpenning

En mamma eller pappa till ett barn som är under 3 år kan få flexibel vårdpenning om arbetstiden i genomsnitt är maximalt 30 timmar per vecka.

Läs mer

Barnet fyller 2 år

 

Ansök om faderskapspenning senast nu

En pappa som fortfarande inte har ansökt om faderskapspenning för den tid han varit faderskapsledig ska ansöka om den inom 2 månader från den dag då barnet fyller 2 år.

Ansök nu Läs mer

Barnet börjar skolan

 

Partiell vårdpenning

Du kan få partiell vårdpenning om du arbetar högst 30 timmar per vecka på grund av barnavård. Partiell vårdpenning betalas för ett barn som går i årskurs 1 och 2.

Ansök nu Läs mer