Så här ansöker du om barnbidrag | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om barnbidrag

Sök barnbidrag i MittFPA

Skicka in ansökan med bilagor på nätet. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Till ansökan
  1. Ansök om barnbidrag i MittFPA.
    • Ansök om ensamförsörjartillägg i MittFPA eller med pappersblankett, samma blankett som man ansöker om barnbidrag med.
  2. Du kan ansöka om barnbidrag samtidigt som du ansöker om föräldradagpenning. Skicka en separat ansökan för båda förmånerna.
  3. Vanligen behövs inga bilagor för barnbidrag. Om du behöver bifoga en bilaga, fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA.
  4. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Ansökan – Barnbidrag LL 1r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Ansökningstid

Barnbidrag kan betalas retroaktivt för högst 6 månader från det att ansökan lämnades in.

Om du har ansökt om barnbidrag för det barn du väntar, får du ett beslut om bidraget först när barnet har fötts. Beslutet meddelas månaden efter den då barnet föddes.

Även ensamförsörjartillägget kan betalas retroaktivt för 6 månader. Tillägget beviljas från början av månaden efter förändringen.

Meddela förändringar

Kom ihåg att meddela FPA om det sker förändringar i din livssituation så att barnbidraget kan betalas till rätt belopp. Du kan lämna ditt meddelande i MittFPA, per telefon eller på något av FPA:s serviceställen.

Läs mer

Senast ändrad 3.1.2024

Vad tycker du om sidan?