Ansök om graviditetspenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om graviditetspenning

För ansökan behöver du ett graviditetsintyg.

Sök graviditetspenning i MittFPA

Till ansökan
 1. Ansök om graviditetspenning i e-tjänsten MittFPA med formuläret för ansökan om föräldradagpenning.
 2. För att kunna fylla i ansökan behöver du veta när graviditetspenningsperioden börjar och slutar. Planera dina ledigheter med hjälp av räknaren för graviditets- och föräldrapenningsdagar. Räknaren publiceras senare.
 3. Till din ansökan ska du bifoga ett graviditetsintyg där det framgår att graviditeten har pågått 154 dagar. Du får intyget av din läkare eller från mödrarådgivningen.
  • Skicka in intyget i MittFPA. Du kan skanna in eller fotografera det.
  • Om du redan i samband med ansökan om moderskapsunderstöd har lämnat in ett graviditetsintyg behöver du inte lämna in det på nytt.
 4. Dagpenningen bestäms utifrån årsinkomsten. De uppgifter som behövs får FPA i regel från inkomstregistret och försäkringsanstalterna. Inkomstuppgifter behöver alltså inte anges. Observera följande:
  • Om du under samma graviditet har fått särskild graviditetspenning, grundar sig graviditetspenningens belopp på samma inkomster.
  • Om din arbetsgivare betalar lön för den tid du är graviditetsledig ska du i ansökan ange för vilken tid du får lön. För den här tiden betalar FPA graviditetspenningen till din arbetsgivare. Arbetsgivaren lämnar in en egen ansökan till FPA.
  • Om det nya barnet beräknas födas innan det föregående barnet fyllt 3 år och du ansöker om dagpenning utifrån samma inkomster som senaste gång behöver du inte ange detta. Uppgiften syns automatiskt hos FPA då din ansökan behandlas.
 5. Om du inte är gift med barnets andra förälder, ska du ange om föräldraskapet har erkänts. Det lönar sig att beakta detta redan innan du fyller i din ansökan, eftersom erkännande av föräldraskap inverkar på föräldrapenningen för båda föräldrarna.
 6. Med samma ansökan kan du också ansöka om föräldrapenning.

I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut per post.

Du kan också ansöka om moderskapsunderstöd och barnbidrag i MittFPA.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Ansökan – Föräldraförmåner SV 15r (pdf). Med samma blankett kan du ansöka om graviditetspenning, föräldrapenning och moderskapsunderstöd. Skicka ansökan och en kopia av graviditetsintyget per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ansökningstid

Du kan ansöka om graviditetspenning när du fått ett graviditetsintyg av din läkare eller från mödrarådgivningen. Med tanke på fastställandet av årsinkomsten lönar det sig att lämna in ansökan cirka en månad innan du blir graviditetsledig. Ansökan ska lämnas in senast 2 månader efter det att du inledde graviditetsledigheten.

Kom ihåg att informera din arbetsgivare om ledigheten och hur länge du tänker vara ledig 2 månader i förväg. Fråga arbetsgivaren hur en sådan anmälan ska göras.

När får du ett beslut?

Du får ett beslut från FPA tidigast under månaden före den månad då graviditetspenningsperioden börjar, då årsinkomsten har kunnat fastställas. Din dagpenning kan också fastställas utifrån den inkomst som låg till grund för en tidigare föräldradagpenning. Även i sådana fall kan beslutet fattas först när granskningsperioden är slut. FPA jämför vilket sätt att beräkna beloppet som ger dig en större dagpenning. Dagpenningen beviljas automatiskt enligt det sätt som är förmånligare för dig.

Om graviditetsledigheten helt eller delvis är avlönad, kan FPA meddela ett beslut om graviditetspenningen först när arbetsgivaren har ansökt om graviditetspenning för tiden med lön. Arbetsgivare kan sällan på förhand ge uppgifter om lönebelopp under graviditetsledigheten, utan först när lönen har betalats ut. Därför kan det hända att du får ett beslut om graviditetspenning först när du redan har inlett din graviditetsledighet.

Meddela förändringar

Kom ihåg att meddela FPA om det sker förändringar i din livssituation, så att förmånen betalas ut till rätt belopp. Till exempel arbete under ledigheten kan inverka på möjligheten att få graviditetspenning.

Du kan lämna ditt meddelande i MittFPA, per telefon eller på något av FPA:s serviceställen.

Läs mer

Senast ändrad 30.1.2024

Vad tycker du om sidan?