Ring FPA

Öppen vardagar kl. 9–16.

Lokalnätsavgift/mobiltelefonavgift, kötiden är avgiftsbelagd.

Arbetslös 020 692 230

Barnfamiljer 020 692 226

Bostadsbidrag 020 692 221

Efterlevandepensioner 020 692 228

FPA-kort/EU-sjukvårdskortet 020 692 223

Handikappbidrag och funktionshinderkort 020 692 231

Indrivningscentret 020 634 4940

Internationella situationer 020 634 0300

  • vardagar kl. 10–15

Kunder med sekretessmarkering 020 635 3500

Pensionsärenden 020 692 222

Rehabilitering 020 692 225

Sjukdom 020 692 224

Stöd för studerande 020 692 229

Utkomststöd 020 692 227

Värnpliktig 020 692 220