Servicenummer

 Arbetslöshet 020 692 230

 •     arbetsmarknadsstöd
 •     grunddagpenning
 •     jämkad arbetslöshetsförmån
 •     stöd och åtgärder i överenskommelse med TE-tjänster

Boende 020 692 230

 •     allmänt bostadsbidrag

Föräldraskap 020 692 226

 •     barnavårdsstöd
 •     barnbidrag
 •     föräldradagpenningar
 •     underhållsstöd

Indrivningscentret 020 634 4940

 •     vi betjänar mån–fre kl. 10–15
 •     återkrav av förmåner

 •     indrivning av underhållsbidragsskuld och betalningsbefrielse

 •     indrivning av borgensfordran på studielån och betalningsbefrielse
 •     indrivning av hälsovårdsavgift för studerande

Kunder med spärrmarkering 020 635 3500
Internationella situationer 020 634 0300

 •     vardagar kl. 10–15
 •     social trygghet och FPA-stöd vid flyttning utomlands eller till Finland

Ring något av de andra servicenumren om ditt ärende gäller allmänt bostadsbidrag, bostadsbidrag för pensionstagare, underhållsbidrag, studiestöd eller utkomststöd.

Pensioner 020 692 222

 •     bostadsbidrag för pensionstagare
 •     intyg och kort för pensionstagare
 •     efterlevandepension
 •     barnpension
 •     rehabiliteringsstöd
 •     sjukpension
 •     garantipension
 •     ålderspension

Rehabilitering och handikappbidrag 020 692 225

 •     funktionshinderkort
 •     handikappbidrag för personer under 16 år
 •     handikappbidrag för personer över 16 år
 •     rehabilitering
 •     rehabiliteringspenning
 •     vårdbidrag för pensionstagare

Sjukdom och kort 020 692 224

 •     dagpenning vid smittsam sjukdom
 •     ersättningar för sjukvård
 •     ersättningar för läkemedel
 •     ersättningar för resor
 •     europeiskt sjukvårdskort
 •     FPA-kort
 •     sjukdagpenning
 •     specialvårdspenning

Studier och värnplikt 020 692 229

 •     studiestöd
 •     skolresestöd
 •     hälsovårdsavgift
 •     militärunderstöd

Utkomststöd 020 692 227

 •     grundläggande utkomststöd
 •     hyresgaranti
 •     betalningsförbindelse för läkemedel

Hittar du inte ett nummer som motsvarar din situation? Välj det nummer som bäst motsvarar din livssituation. Vid behov hjälper vi dig vidare.

Avvikande öppettider 

Telefonservicen är stängd på veckoslut och helgdagar. 

Vi betjänar kl. 9–13 på skärtorsdag 14.4.2022.

På sommaren betjänar vi som vanligt kl. 9–16.
På midsommarafton är telefonservicen stängd.

Samtalets pris

Samtal till FPA är avgiftsbelagt. Priset gäller även väntetid.

Avgiften debiteras enligt prislistan för ditt telefonabonnemang:

 • lokalnätsavgiften (lna) när du ringer från ett fast nät
 • mobilsamtalsavgiften (msa) när du ringer från en mobiltelefon
 • utlandssamtalsavgiften när du ringer från utlandet.

Om ditt abonnemang har ett samtalspaket kan du kontakta operatören för att kontrollera om 020-nummer ingår.

Telefonsamtal från FPA

FPA ringer i regel upp kunder endast från två telefonnummer. Det här gör att du kan känna igen samtal som kommer från FPA. Samtalen kommer i vanliga fall från antingen numret 020 692 219 eller 020 634 1611.

Telefonservice på andra språk

Du kan också få service med hjälp av tolk.

Läs mer