Ring FPA

Öppen vardagar kl. 9–16. Obs! På skärtorsdagen 9.4 är telefontjänsten öppen kl. 9–13.

Lokalnätsavgift/mobiltelefonavgift, kötiden är avgiftsbelagd.

Om det är kö i telefontjänsten kan du

Om du har många ärenden att reda ut kan du boka en telefontid på nätet

Arbetslöshet 020 692 230

Boende 020 692 230

Föräldraskap 020 692 226

 • barnavårdsstöd
 • barnbidrag
   
 • föräldradagpenningar

Indrivningscentret 020 634 4940

Internationella situationer 020 634 0300

 • vardagar kl. 10–15

Kunder med sekretessmarkering 020 635 3500

Pensioner 020 692 222

 • bostadsbidrag för pensionstagare

Rehabilitering och handikappbidrag 020 692 225

 • funktionshinderkort
   
 • vårdbidrag för pensionstagare

Sjukdom och kort 020 692 224

 • dagpenning vid smittsam sjukdom

Studier och värnplikt 020 692 229

Utkomststöd 020 692 227

Telefontjänst på arabiska, somaliska och ryska

Måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9–12.

 • arabiska 020 6344 902
 • somaliska 020 6344 905
 • ryska 020 6344 901.