Ring FPA

Öppen vardagar kl. 9–16.

Lokalnätsavgift/mobiltelefonavgift, kötiden är avgiftsbelagd.

Arbetslöshet 020 692 230

Boende 020 692 230

Föräldraskap 020 692 226

Indrivningscentret 020 634 4940

Internationella situationer 020 634 0300

  • vardagar kl. 10–15

Kunder med sekretessmarkering 020 635 3500

Pensioner 020 692 222

Rehabilitering och handikappbidrag 020 692 225

Sjukdom och kort 020 692 224

Studier och värnplikt 020 692 229

Utkomststöd 020 692 227