Läkarutlåtanden och läkarintyg i olika livssituationer

Det här avsnittet innehåller information till läkare om hur man skriver läkarutlåtanden och läkarintyg.

FPA behöver läkarutlåtanden och läkarintyg som bilagor till många olika förmåns- och rehabiliteringsansökningar. Utifrån ett läkarutlåtande eller läkarintyg bedömer FPA kundens rätt till en förmån eller rehabilitering.

Ett läkarutlåtande eller läkarintyg som gjorts upp noggrant minskar FPA:s behov att begära tilläggsutredningar. Då går också handläggningen av ansökan snabbare.

Blankettunderlag fås från Terveysportti eller kan beställas från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi.

Nedan hittar du information om vilket slags utlåtande en FPA-kund behöver när han eller hon ansöker om förmåner.