Läkarutlåtanden och läkarintyg i olika livssituationer

Det här avsnittet innehåller information till läkare om hur man skriver läkarutlåtanden och läkarintyg.

Ett noggrant uppgjort utlåtande är till patientens fördel

FPA behöver läkarutlåtanden och läkarintyg som bilagor till många olika förmåns- och rehabiliteringsansökningar. Utifrån ett läkarutlåtande eller läkarintyg bedömer FPA kundens rätt till en förmån eller rehabilitering.

Ett noggrant uppgjort läkarutlåtande minskar behovet av tilläggsutredningar och gör att handläggningen av ansökan går snabbare.

Utlåtanden som skrivits utgående från en distansmottagning

För ett läkarutlåtande som grundar sig på distansmottagning gäller samma informations- och kvalitetskrav som för läkarutlåtanden som skrivits på en mottagning. Av utlåtandet ska framgå att bedömningen har gjorts vid en distansmottagning. Ange dessutom

  • var och hur distansmottagningen genomfördes
  • hur patientens identitet fastställdes vid distansmottagningen.

Använd i första hand elektroniska intyg och utlåtanden

Använd elektroniska intyg om sådana finns att tillgå. Intyg och utlåtanden får du i första hand ur det patientdatasystem som organisationen använder.

Blanketter i pdf-format och pappersblanketter

Om du inte kan använda elektroniska intyg hittar du blanketterna i pdf-format på följande webbplatser:

Du kan också beställa pappersblanketter från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi.

Notera att varken blanketterna i pdf-format eller pappersblanketterna uppdateras längre.

Vilket slags utlåtande behöver kunden?

Nedan hittar du information om vilket slags utlåtande en FPA-kund behöver när han eller hon ansöker om förmåner.