Projektet Etäkuntoutus

Genom projektet Etäkuntoutus (Distansrehabilitering) utvecklas metoder för att genomföra FPA-rehabilitering med hjälp av distansteknik. Projektet består av 13 delprojekt och genomförs under åren 2016–2021.

Genomförande

Under projektets utvecklingsfas (2016–2019) skapades och utvecklades rehabiliteringstjänster där man utnyttjar distansteknik. Utvecklingsprojekten resulterade i information som kan användas för att göra distansrehabilitering till en etablerad del av den rehabilitering som FPA ordnar.

Åren 2020–2021 säkerställs inom projektet att resultaten från utvecklingsfasen tas i bruk inom FPA-rehabiliteringen. De första rehabiliteringstjänsterna som kombinerar rehabilitering ansikte mot ansikte och rehabilitering som ges på distans inleds 1.5.2021.

Dessa rehabiliteringstjänster är

  • anpassningskurser för vuxna med typ 1-diabetes
  • anpassningskurser för unga med typ 1-diabetes
  • anpassningskurser för personer med metabolt syndrom och typ 2-diabetes
  • ITU-kurser för unga
  • rehabiliteringskurser för närståendevårdare
  • anpassningskurser för vuxna med sjukdomar i andningsorganen (1.6.2021).

Den digitala rehabiliteringen utvecklas

Innan de ovannämnda rehabiliteringstjänsterna inleds, kommer man inom projektet att arbeta med att utveckla den digitala rehabiliteringen. I utvecklingsarbetet deltar de serviceproducenter som väljs för dessa rehabiliteringstjänster.

Syftet med utvecklingsarbetet är att producera material för digital rehabilitering och att utforma en modell för rehabiliteringstjänster som kombinerar rehabilitering ansikte mot ansikte och distansrehabilitering

Resultat och erfarenheter av utvecklingsarbetet

Publikationer (på finska)

Kokemuksia etäkuntoutuksesta. Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia (Helda). Anna-Liisa Salminen & Sinikka Hiekkala (red.). Kelan tutkimus 2019.

Etäkuntoutus (Helda). Anna-Liisa Salminen & Sinikka Hiekkala & Jan-Henry Stenberg (red.). FPA:s forskningsenhet, 2016. Litteraturstudien sammanställer information om distansrehabilitering och möjligheterna med distansrehabilitering. Informationen kan användas vid planeringen av rehabilitering.

Videor (på finska)

Video etäkuntoutuksen jalkautumisesta Kelan kuntoutuspalveluihin. Palveluntuottajien johdon yhteistyöpäivä 21.1.2020, 36 min (YouTube) Johanna Rouvinen, Kela ja Marianne Dannbom, Sanoste oy.

Video från projektet Yhteys kotiin, 3 min (YouTube)

Delprojekten

I de utvecklingsprojekt som finansierades av FPA och genomfördes 2016–2019 testades och utvärderades olika distansrehabiliteringsmodeller för olika målgrupper. I projekten ingick utvärdering eller undersökning av utvecklingsfasen.

Vaativan kuntoutuksen toteutus aivovamman saaneilla etäkuntoutuksena (Genomförande av krävande rehabilitering på distans för personer med hjärnskada)/Invalidförbundet & Stiftelsen för Rehabilitering
Rehabilitering i sluten vård kombinerades med distansrehabilitering i realtid i form av fysioterapi och neuropsykologisk rehabilitering samt med distansrehabilitering som inte är beroende av tid.

eAKSE – Etäkuntoutuksen kehittämishanke (Utveckling av distansrehabilitering) / KK-Verve
Inledningsfasen av yrkesinriktad rehabiliteringsutredning genomfördes som rehabilitering på nätet.

Innovatiiviset etäkuntoutuspalvelut (Innovativa distansrehabiliteringstjänster) / Jyväskylä universitet & Kuntoutus Peurunka
Distansteknik testades i samband med rehabiliteringskurser för personer med hjärtsjukdomar eller sjukdomar i rörelseorganen (TULES) och i samband med KIILA-rehabilitering.

Etäkuntoutusmalli mielialaongelmiin (Modell för distansrehabilitering vid mentala problem) / Jyväskylä universitet & Kuntoutus Peurunka
Kurser för personer med mentala problem genomfördes genom att man kombinerade rehabilitering på nätet med rehabilitering i sluten vård.

Omaishoitajien psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen verkkopohjaisen etäkuntoutusintervention avulla (Främjande av närståendevårdares psykiska välbefinnande genom intervention i form av webbaserad distansrehabilitering) / GeroCenter
En modell för webbaserad distansrehabilitering för närståendevårdare utvecklades.

Ketterästi kuntoon / HUS
Två modeller för distansrehabilitering testades; i den ena modellen kombinerades psykoterapi ansikte mot ansikte med psykoterapi i form av distansrehabilitering i realtid och i den andra kombinerades egenvård som inte är beroende av tid och plats med möten som genomfördes i form av distansrehabilitering i realtid.

AIMO / VetreaNeuron
I projektet utvecklades en rehabiliteringsmodell för personer som har haft stroke, där rehabilitering i sluten vård kombinerades med distansrehabilitering.

EETU / Jyväskylä yrkeshögskola
I anslutning till ergoterapi för barn utvecklades en modell för handledning av barnets närmaste nätverk på distans.

Yhteys kotiin / Mannerheims Barnskyddsförbunds stiftelse för rehabilitering av barn och unga
En modell utvecklades där familjerehabilitering i sluten vård kombinerades med möten som genomfördes som distansrehabilitering i realtid.

Etänä lähelle – erityislapsen arki kuntouttavaksi etäpuheterapian keinoin (Talterapi på distans för barn med specialbehov) / Sanapolku Oy och talterapeut Heli Konola
En modell för att ge barn talterapi på distans utvecklades.

Dialyysihoidossa olevien etäkuntoutuksen kehittämishanke (Utveckling av distansrehabilitering för personer i dialysbehandling) / Njur- och leverförbundet
En modell för en webbaserad anpassningskurs utvecklades.

Linnuntie – lasten yhteisöllisen etäkuntoutuksen kehittämishanke (Utveckling av sådan distansrehabilitering för barn som genomförs i samverkan med närstående) / Tutoris Oy
En modell för att ge barn tal-, ergo- och fysioterapi på distans utvecklades.

3DFysio-sovelluksella tehdyn kuntoutusohjelman käyttäminen etäkuntoutuksessa -projekti (Användning av ett rehabiliteringsprogram via appen 3DFysio vid distansrehabilitering) / Tammerfors tekniska universitet, Kuntoutumiskeskus Apila, Tammerfors yrkeshögskola & Kineso Oy
Användningen av en digital app testades och undersöktes under en lång rehabiliteringsperiod för personer med reumatiska sjukdomar.

Kontaktuppgifter

Johanna Rouvinen, projektchef, tfn 050 562 3989
E-post: fornamn.efternamn@fpa.fi