Funktionshindrad snabbguide | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Snabbguide för personer med nedsatt funktionsförmåga

FPA stöder personer med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Den här snabbguiden ger dig en överblick av vilka förmåner som kan vara aktuella för dig.

Handikappförmåner

Handikappbidrag för personer under 16 år

Handikappbidraget är avsett för barn som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning regelbundet behöver krävande vård eller rehabilitering.

Handikappbidrag för personer över 16 år

Handikappbidraget är avsett för unga eller vuxna vars funktionsförmåga är nedsatt i minst 1 år.

Vårdbidrag för pensionstagare

Vårdbidraget är avsett för pensionstagare som har heltidspension och vars funktionsförmåga är nedsatt i minst 1 år.

Handikappbidrag för barn

Undrar du om ditt barn har rätt till handikappbidrag för personer under 16 år? Besvara några frågor och se om det lönar det sig att ansöka om bidraget.

Handikappbidrag för unga och vuxna

Undrar du om du har rätt till handikappbidrag för personer över 16 år? Besvara några frågor och se om det lönar det sig att ansöka om bidraget.

Vårdbidrag för pensionstagare

Undrar du om du har rätt till vårdbidrag för pensionstagare? Besvara några frågor och se om det lönar det sig att ansöka om bidraget.

Sök förmån

Be om ett läkarutlåtande

Om du inte har ett läkarutlåtande C eller om det är över 6 månader gammalt ska du besöka en läkare och be om ett utlåtande.

Ansök om handikappbidrag för personer över 16 år via e-tjänsten

Om någon annan ansöker om bidraget för din räkning kan ansökan inte göras via e-tjänsten.

Ansök om vårdbidrag för pensionstagare via e-tjänsten

Om någon annan ansöker om bidraget för din räkning kan ansökan inte göras via e-tjänsten.       

Skicka in ansökan om handikappbidrag för personer under 16 år per post

Bidraget kan inte sökas via e-tjänsten.

Vill du ge en annan person rätt att sköta ärenden för din räkning?

Lämna in en fullmakt till FPA. Med fullmakt är det dock inte möjligt att sköta en annan persons ärenden via e-tjänsten.

Ansök om fortsatt utbetalning

Ansök om fortsatt utbetalning

Handikappbidragen och vårdbidraget för pensionstagare beviljas för en viss tid eller tills vidare. Om du har ett tidsbegränsat bidrag som du fortsättningsvis behöver ska du komma ihåg att ansöka om fortsatt utbetalning i tid.

Meddela förändingar

Meddela förändingar

Meddela FPA om det sker förändringar i ditt hälsotillstånd eller i de kostnader som din funktionsnedsättning eller sjukdom medför. Det kan hända att du blir ombedd att fylla i en ny ansökan.

Rehabilitering

Rehabilitering via FPA

FPA erbjuder mångsidig rehabilitering.

Att söka rehabilitering

Din läkare bedömer om du kunde ha nytta av rehabilitering.

Övriga förmåner och tjänster

Pension som tryggar försörjningen

Folkpensionen tryggar försörjningen vid arbetsoförmåga. Om dina inkomster är små kan du också få garantipension.

Stöd för boende

Om dina inkomster är små kan du ansöka om bostadsbidrag.

Be om råd

Om du inte hittar den information du söker på FPA:s webbplats kan du ta kontakt per telefon eller ställa din fråga på frågespalten Fråga FPA.