Muiden etuuksien vaikutus kotihoidon tukeen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Muiden etuuksien vaikutus kotihoidon tukeen

Kelan muut etuudet voivat vaikuttaa kotihoidon tukeen (hoitorahaan ja hoitolisään). Laske laskurilla, miten muut etuudet vaikuttavat kotihoidon tukeesi.

Myös mahdolliset ulkomailta maksettavat perhe-etuudet saattavat vaikuttaa tukeen.

Vanhempainpäivärahojen vaikutus hoitorahaan

Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, josta maksetaan vanhempainpäivärahaa. Perhe voi saada samaan aikaan hoitorahaa ja vanhempainpäivärahaa, jos hoitoraha perheen muista alle kouluikäisistä lapsista on suurempi kuin vanhempainpäiväraha. Tällaisessa tilanteessa kotihoidon tukena saa summien erotuksen.

Käytännössä näin käy vain, jos vanhempainpäiväraha on pieni ja perheessä on useita alle kouluikäisiä lapsia, joita ei hoideta kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai yksityisen hoidon tuella.

Tuloista riippuen hoitolisää voi kuitenkin saada samaan aikaan vanhempainpäivärahan kanssa.

Kotihoidon tukea ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta. Kuukauden vähimmäisaika täyttyy esimerkiksi silloin, kun perheen yhteenlasketut kotihoidon tuen tukijaksot kestävät vähintään kuukauden.

Isyysrahan vaikutus hoitorahaan

Isyysraha koskee vain niitä perheitä, joissa lapsen laskettu syntymäaika oli ennen 4.9.2022 tai adoptiolapsi on otettu hoitoon ennen 31.7.2022.

Vanhempainrahakauden jälkeen maksettavan isyysrahan ajalta ei makseta kotihoidon tukea samasta lapsesta.

Perhe voi saada samaan aikaan hoitorahaa ja isyysrahaa, jos hoitorahan määrä perheen muista alle kouluikäisistä lapsista ylittää isyysrahan määrän. Käytännössä näin käy vain, jos isyysraha on pieni ja perheessä on useita alle kouluikäisiä lapsia, joita ei hoideta kunnallisessa päivähoidossa tai yksityisen hoidon tuella. Laske laskurilla, voitko saada tukia samaan aikaan.

Lapsen hoidosta vastaavalla isällä, joka ei ole avio- tai avoliitossa lapsen äidin kanssa, on oikeus isyysrahaan. Isän ei tarvitse asua lapsen kanssa, vaan riittää, että hän hoitaa lasta isyysvapaan ajan. Jos etäisälle maksetaan isyysrahaa vanhempainrahakauden jälkeen, lapsen äidille ei makseta tältä ajalta kotihoidon tukea samasta lapsesta.

Opintotuen vaikutus kotihoidon tukeen

Opintotuki ei vaikuta kotihoidon tukeen, mutta kotihoidon tuki lasketaan tuloksi opintotuen tulovalvonnassa. Opintotuen tuloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monta kuukautta nostat opintotukea.

Kotihoidon tuen vaikutus työttömyysetuuteen

Jos saat työttömyysetuutta, siitä vähennetään sinun tai puolisosi saama kotihoidon tuki. Kotihoidon tukea ei kuitenkaan vähennetä työttömyysetuudesta, jos toinen vanhemmista saa kotihoidon tukea ja hoitaa lasta itse ja toinen on kokonaan työtön. Kela selvittää, miten kotihoidon tuki vaikuttaa työttömyysetuuteen, kun haet sitä. Jos saat tai puolisosi saa ansiopäivärahaa, selvitä kotihoidon tuen vaikutus tarkemmin työttömyyskassastasi.

Kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki samaan aikaan

Jos perheessä on useampia lapsia, perhe voi saada samanaikaisesti sekä kotihoidon että yksityisen hoidon tukea, jos niitä maksetaan eri lapsista. Samasta lapsesta ei voi saada molempia tukia samanaikaisesti. Laske laskurilla, mitä tukea voit lapsellesi saada ja kuinka paljon.

Muiden etuuksien vaikutus hoitolisään

Hoitolisää voi saada normaalisti, jos perheen yhteenlasketut bruttotulot eivät estä sitä. Hoitolisän määrään vaikuttavat mm.

  • vanhempainpäiväraha
  • sairauspäiväraha
  • työttömyyspäiväraha.

Vanhempainpäivärahasta lasketaan tuloksi vain vanhempainpäivärahan ja kotihoidon tuen hoitorahan erotus, kun niitä maksetaan samalta ajalta samaan perheeseen.

Esimerkki isyysrahan vaikutuksesta kotihoidon tukeen 1.8.2022 jälkeen

Perheessä on vain yksi lapsi, ja lapsesta maksettu vanhempainraha on päättynyt 10.6.2023. Oikeus kotihoidon tukeen on alkanut 11.6.2023.

Isä pitää isyyslomaa 7.7.–20.8.2023. Perhe ei voi saada kotihoidon tukea 11.6.–6.7.2023, koska jakso ei ole kuukauden mittainen. Kotihoidon tukea ei voi saada myöskään isyysloman ajalta, koska lapsesta maksetaan isyysrahaa. Kotihoidon tukea ei siis makseta 11.6.-20.8.2023.

Esimerkki vanhempainrahan vaikutuksesta kotihoidon tukeen 1.8.2022 alkaen

Perheessä on 1.10.2022 syntynyt lapsi. Lapsen vanhemmalle on maksettu ensin raskausrahaa ja sen jälkeen 160 arkipäivältä vanhempainrahaa, joka päättyy 20.4.2023. Oikeus kotihoidon tukeen alkaa 21.4.2023. Lapsen toinen vanhempi on vanhempainvapaalla ja saa vanhempainrahaa 1.5.–7.5.2023. Vanhempainvapaan ajalta ei makseta kotihoidon tukea, koska lapsesta maksetaan vanhempainrahaa. Kotihoidon tukea ei makseta myöskään vanhempainvapaiden väliin jäävältä ajalta 21.4.–30.4.2023, koska jakso on alle kuukauden pituinen. Kotihoidon tukea ei siis makseta 21.4.–7.5.2023.
Sivu päivitetty 28.9.2023

Mitä mieltä olet sivusta?