Kuka on yrittäjä? | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Kuka on yrittäjä?

Yrittäjä tekee ansiotyötä ilman virka- tai työsuhdetta. Keskeinen ero yrittäjän ja työntekijän välillä on se, että yrittäjä huolehtii eläketurvastaan itse maksamalla yrittäjän eläkevakuutusta.

Yrittäjä hankkii yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutuksen. Maatalousyrittäjä hankkii maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisen vakuutuksen. Maatalousyrittäjiä ovat viljelijä, kalastaja, poronhoitaja ja metsänomistaja. Myös apurahan saaja voi olla velvollinen ottamaan MYEL-vakuutuksen.

Eläkevakuutus hankitaan työeläkelaitoksen kautta.

Sivutoiminen yrittäjä tai kevytyrittäjä

Jos yritystoiminnan tulot ovat riittävän suuret, eläkevakuuttaminen koskee myös

  • sivutoimista yrittäjää
  • kevytyrittäjää, joka tekee töitä laskutuspalvelun kautta
  • freelanceria eli yrittäjää, joka tekee töitä eri toimeksiantajille.

Eläkevakuutus vaikuttaa sosiaaliturvaan

YEL- tai MYEL-vakuutus vaikuttaa työeläkkeen lisäksi Kelan maksamiin etuuksiin, joita ovat esimerkiksi

  • vanhempainpäivärahat
  • sairauspäiväraha
  • kuntoutusraha.

Päivärahan määrä perustuu vuosituloon, joka yrittäjällä on YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulo.

Työttömyyspäiväraha

Jotta yrittäjä voi saada työttömyyspäivärahaa työttömyyskassasta tai Kelasta, täytyy yrittäjän työssäoloehdon täyttyä. Työssäoloehdon täyttyminen tarkoittaa sitä, että yrittäjä on työskennellyt riittävän pitkään ja YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulot ovat riittävän suuret. Lue tarkemmin yrittäjän työssäoloehdosta.

Työttömyyskassan maksama ansiopäiväraha määräytyy YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulon mukaan.

Sivu päivitetty 9.2.2024

Mitä mieltä olet sivusta?