Evolokumab från 1.1.2024 | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Gränsvärdet för LDL-kolesterol i fråga om evolokumab sänks från 1.1.2024 vid behandlingen av rubbningar i fettmetabolismen i samband med arteriell sjukdom

Publicerad 11.12.2023

Läkemedelssubstans: Evolokumab
Läkemedelspreparat: Repatha
Sjukdom: Rubbning i fettmetabolismen

Vad förändras?

Läkemedlet Repatha berättigar till specialersättning (65 %) utifrån ersättningsrättigheterna

  • 254. Evolokumab vid behandling av familjär hyperkolesterolemi (barn och unga)
  • 292. Alirokumab och evolokumab vid behandling av familjär hyperkolesterolemi (vuxna)
  • 294. Alirokumab och evolokumab vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi

och till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrättigheterna

  • 3074. Evolokumab vid behandling av familjär hyperkolesterolemi (barn och unga)
  • 388. Alirokumab, evolokumab och inklisiran vid behandling av familjär hyperkolesterolemi (vuxna)
  • 3015. Alirokumab, evolokumab och inklisiran vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi.

Det föreskrivna gränsvärdet för LDL-kolesterol sänks från 1.1.2024 för personer med aterosklerotisk kärlsjukdom. Ersättningsrättighet kan beviljas om värdet överstiger 2,0 mmol/l. I fråga om hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi slopas dessutom kravet på en riskfaktor.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrätten på FPA:s webbplats.

Läs mer

Villkoren för beviljande av ersättningsrätt 254

Villkoren för beviljande av ersättningsrätt 292

Villkoren för beviljande av ersättningsrätt 294

Villkoren för beviljande av ersättningsrätt 388

Villkoren för beviljande av ersättningsrätt 3015

Villkoren för beviljande av ersättningsrätt 3074

Principerna och processen kring uppkomsten av en ersättningsrättighet

Senast ändrad 19.12.2023