294 Alirokumab och evolokumab vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

294 Alirokumab och evolokumab vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi

(E78)

Alirokumab och evolokumab ger rätt till specialersättning vid behandlingen av sådan hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi i samband med kronisk koronarkärlssjukdom som avses i detta beslut.

Rätt till specialersättning beviljas, på basis av ett utlåtande B av den behandlande läkaren, vuxna patienter med kronisk koronarkärlssjukdom för behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi.

Rätt till ersättning för alirokumab beviljas när patientens LDL-kolesterolhalt, trots annan läkemedelsbehandling för att sänka blodets fettvärden (inklusive den maximalt tolererade dosen statin och ezetimib) eller på grund av intolerans eller kontraindikationer mot dessa läkemedel, är

  • över 3,6 mmol/l eller
  • över 2,6 mmol/l, när patienten har något av följande:
    • diabetes med skada på målorgan
    • en svår eller omfattande aterosklerotisk sjukdom
    • en snabbt framskridande aterosklerotisk sjukdom.

Rätt till ersättning för evolokumab beviljas när patientens LDL-kolesterolhalt, trots annan läkemedelsbehandling för att sänka blodets fettvärden (inklusive den maximalt tolererade dosen statin och ezetimib) eller på grund av intolerans eller kontraindikationer mot dessa läkemedel, är

  • över 2,0 mmol/l.

Den kroniska koronarkärlssjukdomen ska ha påvisats i enlighet med vad som beskrivs vid specialersättningsrätt 206.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans     Ersättningsnummer
Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom206
Genetiska svåra rubbningar i fettmetabolismen (familjär hyperkolesterolemi och typ III dyslipoproteinemi)211
Alirokumab och evolokumab vid behandling av familjär hyperkolesterolemi (vuxna) (begränsad specialersättning)292
Alirokumab, evolokumab och inklisiran vid behandling av familjär hyperkolesterolemi (vuxna) (begränsad grundersättning)388
Alirokumab, evolokumab och inklisiran vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi (begränsad grundersättning) 3015

Läs mer 

Senast ändrad 15.1.2024