292 Alirokumab och evolokumab vid behandling av familjär hyperkolesterolemi (vuxna) | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

292 Alirokumab och evolokumab vid behandling av familjär hyperkolesterolemi (vuxna)

(E78.00)

Alirokumab och evolokumab ger rätt till specialersättning vid behandlingen av sådan genetisk svår rubbning i fettmetabolismen som avses i detta beslut.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett B-utlåtande från en enhet för endokrinologi, kardiologi eller inre medicin inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden.

Rätt till specialersättning för alirokumab beviljas för behandling av familjär hyperkolesterolemi hos vuxna patienter när

  • LDL-kolesterolhalten, trots annan läkemedelsbehandling för att sänka blodets fettvärden (inklusive den maximalt tolererade dosen statin och ezetimib) eller på grund av intolerans eller kontraindikationer mot dessa läkemedel, är
    • över 2,6 mmol/l vid diagnostiserad aterosklerotisk kärlsjukdom (koronarkärlssjukdom, cerebral kärlsjukdom, ateroskleros i de stora artärerna, t.ex. aortan, eller perifer arteriell sjukdom), eller
    • över 5,0 mmol/l när en aterosklerotisk kärlsjukdom inte har diagnostiserats.

Rätt till specialersättning för evolokumab beviljas för behandling av familjär hyperkolesterolemi hos vuxna patienter när

  • LDL-kolesterolhalten, trots annan läkemedelsbehandling för att sänka blodets fettvärden (inklusive den maximalt tolererade dosen statin och ezetimib) eller på grund av intolerans eller kontraindikationer mot dessa läkemedel, är
    • över 2,0 mmol/l vid diagnostiserad aterosklerotisk kärlsjukdom (koronarkärlssjukdom, cerebral kärlsjukdom, ateroskleros i de stora artärerna, t.ex. aortan, eller perifer arteriell sjukdom), eller
    • över 3,6 mmol/l när en aterosklerotisk kärlsjukdom inte har diagnostiserats.

Den familjära hyperkolesterolemin ska ha påvisats i enlighet med vad som beskrivs vid specialersättningsrätt 211.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans            Ersättningsnummer
Genetiska svåra rubbningar i fettmetabolismen (familjär hyperkolesterolemi och typ III dyslipoproteinemi)211
Alirokumab och evolokumab vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi (begränsad specialersättning)294
Alirokumab, evolokumab och inklisiran vid behandling av familjär hyperkolesterolemi (vuxna) (begränsad grundersättning)388
Alirokumab, evolokumab och inklisiran vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi (begränsad grundersättning)3015

Läs mer