3015 Alirokumab, evolokumab och inklisiran vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3015 Alirokumab, evolokumab och inklisiran vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi

(E78)

Alirokumab, evolokumab och inklisiran är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (3015) beviljas för behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi på nedanstående villkor. Alirokumab och evolokumab kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi hos vuxna med aterosklerotisk kärlsjukdom (koronarkärlssjukdom, cerebral kärlsjukdom, ateroskleros i de stora artärerna, t.ex. aortan, eller perifer arteriell sjukdom).

Rätt till ersättning för alirokumab beviljas när patientens LDL-kolesterolhalt, trots annan läkemedelsbehandling för att sänka blodets fettvärden (inklusive den maximalt tolererade dosen statin och ezetimib) eller på grund av intolerans eller kontraindikationer mot dessa läkemedel, är

  • över 3,6 mmol/l eller
  • över 2,6 mmol/l, när patienten har något av följande:
    • diabetes med skada på målorgan
    • en svår eller omfattande aterosklerotisk sjukdom
    • en snabbt framskridande aterosklerotisk sjukdom.

Rätt till ersättning för evolokumab och inklisiran beviljas när patientens LDLkolesterolhalt, trots annan läkemedelsbehandling för att sänka blodets fettvärden (inklusive den maximalt tolererade dosen statin och ezetimib) eller på grund av intolerans eller kontraindikationer mot dessa läkemedel, är

  • över 2,0 mmol/l.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan. 

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom206
Genetiska svåra rubbningar i fettmetabolismen (familjär hyperkolesterolemi och typ III dyslipoproteinemi)211
Alirokumab och evolokumab vid behandling av familjär hyperkolesterolemi (vuxna) (begränsad specialersättning)292
Alirokumab och evolokumab vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi (begränsad specialersättning)294
Alirokumab, evolokumab och inklisiran vid behandling av familjär hyperkolesterolemi (vuxna) (begränsad grundersättning)388

Läs mer

Senast ändrad 9.7.2024