388 Alirokumab, evolokumab och inklisiran vid behandling av familjär hyperkolesterolemi (vuxna) | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

388 Alirokumab, evolokumab och inklisiran vid behandling av familjär hyperkolesterolemi (vuxna)

(E78.00)

Alirokumab, evolokumab och inklisiran är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (388) beviljas på nedanstående villkor. Alirokumab och evolokumab kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för endokrinologi, kardiologi eller inre medicin inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för alirokumab beviljas för behandling av familjär hyperkolesterolemi hos vuxna patienter när 

  • LDL-kolesterolhalten, trots annan läkemedelsbehandling för att sänka blodets fettvärden (inklusive den maximalt tolererade dosen statin och ezetimib) eller på grund av intolerans eller kontraindikationer mot dessa läkemedel, är 
    • över 2,6 mmol/l vid diagnostiserad aterosklerotisk kärlsjukdom (koronarkärlssjukdom, cerebral kärlsjukdom, ateroskleros i de stora artärerna, t.ex. aortan, eller perifer arteriell sjukdom), eller
    • över 5,0 mmol/l när en aterosklerotisk kärlsjukdom inte har diagnostiserats.

Rätt till grundersättning för evolokumab och inklisiran beviljas för behandling av familjär hyperkolesterolemi hos vuxna patienter när 

  • LDL-kolesterolhalten, trots annan läkemedelsbehandling för att sänka blodets fettvärden (inklusive den maximalt tolererade dosen statin och ezetimib) eller på grund av intolerans eller kontraindikationer mot dessa läkemedel, är 
    • över 2,0 mmol/l vid diagnostiserad aterosklerotisk kärlsjukdom (koronarkärlssjukdom, cerebral kärlsjukdom, ateroskleros i de stora artärerna, t.ex. aortan, eller perifer arteriell sjukdom), eller
    • över 3,6 mmol/l när en aterosklerotisk kärlsjukdom inte har diagnostiserats.

Den familjära hyperkolesterolemin ska ha påvisats i enlighet med vad som beskrivs vid specialersättningsrätt 211.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan. 

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans            Ersättningsnummer
Genetiska svåra rubbningar i fettmetabolismen (familjär hyperkolesterolemi och typ III dyslipoproteinemi)211
Alirokumab och evolokumab vid behandling av familjär hyperkolesterolemi (vuxna) (begränsad specialersättning)292
Alirokumab och evolokumab vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi (begränsad specialersättning)294
Alirokumab, evolokumab och inklisiran vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi (begränsad grundersättning)3015

 

​​​​​​Läs mer