3074 Evolokumab vid behandling av familjär hyperkolesterolemi (barn och unga) | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3074 Evolokumab vid behandling av familjär hyperkolesterolemi (barn och unga)

(E78.00)

Evolokumab är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3074) beviljas på nedanstående villkor. Evolokumab kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för endokrinologi, kardiologi, barnsjukdomar eller inre medicin inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av familjär hyperkolesterolemi hos barn och ungdomar från 10 års ålder när LDL-kolesterolhalten, trots annan läkemedelsbehandling för att sänka blodets fettvärden (inklusive den maximalt tolererade dosen statin och ezetimib) eller på grund av intolerans eller kontraindikationer mot dessa läkemedel, är

  • över 2,0 mmol/l vid diagnostiserad aterosklerotisk kärlsjukdom (koronarkärlssjukdom, cerebral kärlsjukdom, ateroskleros i de stora artärerna, t.ex. aortan, eller perifer arteriell sjukdom), eller
  • över 3,6 mmol/l när en aterosklerotisk kärlsjukdom inte har diagnostiserats.

Den familjära hyperkolesterolemin ska ha påvisats i enlighet med vad som beskrivs vid specialersättningsrätt 211.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Genetiska svåra rubbningar i fettmetabolismen (familjär hyperkolesterolemi och typ III dyslipoproteinemi)211
Evolokumab vid behandling av familjär hyperkolesterolemi (barn och unga)  (begränsad specialersättning)254

Läs mer

Senast ändrad 7.2.2024