Så här ansöker du om bostadsbidrag för pensionstagare 

Ansök om bostadsbidrag för pensionstagare i e-tjänsten

Skicka in ansökan med bilagor via e-tjänsten. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.

Sök förmån
 1. Ansök om bostadsbidrag för pensionstagare i e-tjänsten. Logga in i e-tjänsten med dina bankkoder eller med mobil-ID.
 2. Bifoga
  • en utredning över boendeutgifterna: hyresavtal, kvitto eller annat betalningsverifikat på hyra eller vederlag Du behöver inte lämna in uppgifterna om din hyresvärd överför hyresavtalsuppgifterna elektroniskt till FPA.
   FPA får de nödvändiga uppgifterna från nämnda hyresvärdar elektroniskt.
  • en utredning om dina egna och makens, makans eller sambons inkomster  och förmögenhet:
   • När du ansöker om bostadsbidrag för pensionstagare för första gången ska du alltid lämna in kontoutdrag eller annat intyg över alla dina konton/kontomedel och av utdragen eller intygen ska framgå saldot och räntan.
   • Om du har pension från utlandet ska du också lämna in det pensionsbeslut som du har fått till FPA.
  • utredningar om lån och räntor på lån.
 3. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem via e-tjänsten. Du kan skicka in bilagor via e-tjänsten också efter att du har lämnat in din ansökan.
 4. Du ska låta kontrollera ditt bostadsbidrag för pensionstagare när din livssituation förändras.
 5. I e-tjänsten kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur stort belopp du får. Du ser också påminnelser om eventuella bilagor som saknas.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten för ansökan Bostadsbidrag för pensionstagare (AE 1r) och skicka in den med bilagor per post till FPA.

Arbetsgivarna börjar anmäla löneuppgifter till inkomstregistret från och med 1.1.2019. FPA kan använda sig av dessa uppgifter vid handläggningen av ansökan.

Ansökningstid

Bostadsbidrag för pensionstagare kan sökas retroaktivt för sex månader.

Läs mer