Boendeutgifter för vilka man får bidrag

FPA betalar bostadsbidrag för vissa boendeutgifter. Som boendeutgifter beaktas högst de maximala boendeutgifterna och beloppet av dem varierar enligt boendeort.

Du kan få bostadsbidrag för pensionstagare för boendeutgifter för en stadigvarande bostad i Finland.

Hyresbostad

För en hyres- eller underhyresbostad beaktar FPA hyran som boendeutgift. Om uppvärmnings- och vattenkostnader inte ingår i hyran, beaktar FPA dem enligt kostnadsnormerna. Däremot beaktar FPA fasta vattenavgifter som sådana som boendeutgifter.

Om du hyr ut en del av bostaden till en underhyresgäst, beaktar FPA endast de utgifter som motsvarar den andel av bostaden som du använder för eget bruk.

Bostadsrättsbostad och delägarbostad

Som boendeutgifter i fråga om bostadsrättsbostäder och delägarbostäder godkänner FPA

  • bruksvederlaget eller hyran
  • vattenavgifter
  • räntor på lån som tagits för att köpa en bostadsrättsbostad eller delägarbostad.

Servicehus

Om du bor i ett hyres- eller servicehus för äldre personer och din hyra inkluderar serviceavgifter, beaktar FPA endast hyran.

Om du inte betalar hyra utan en serviceavgift för boendet i servicehuset beaktar FPA endast den specificerade boendeutgiftsandelen.

Aktiebostad

Som boendeutgifter i en aktiebostad beaktar FPA

  • vederlaget och en separat vattenavgift som betalas i samband med vederlaget
  • räntor på lån som tagits för att köpa en bostad.

Om uppvärmnings- och vattenkostnaderna inte ingår i vederlaget och ingen separat fast vattenavgift betalas, beaktar FPA dem enligt de genomsnittliga kostnaderna.

Egnahemshus

Om du bor i ett eget egnahemshus beräknar FPA boendeutgifterna utifrån de genomsnittliga uppvärmnings-, vatten- och underhållskostnaderna.

I fråga om egnahemshus ingår i boendeutgifterna också

  • tomthyra
  • räntor på lån som tagits för att köpa eller reparera en bostad