Grunddagpenning

Om du har varit ute i arbetslivet innan du blir arbetslös och om du uppfyller arbetsvillkoret för löntagare eller företagare kan du få grunddagpenning från FPA.

 

Maximitiden

  • Grunddagpenning betalas för högst 400 dagar.
  • Om du har kortare arbetslivserfarenhet än tre år betalas dagpenning för högst 300 dagar.
  • Då maximitiden har uppnåtts kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd.

Arbetslöshetsdagpenning betalas för högst 500 dagar till arbetslösa som har uppfyllt arbetsvillkoret efter att ha fyllt 58 år. En äldre arbetslös, som har uppfyllt arbetsvillkoret, kan få dagpenningsperioden förlängd med tilläggsdagar och komma in i den s.k. pensionsslussen.

En 5 dagars självrisktid för grunddagpenningen infaller alltid i början av varje maximal utbetalningstid på 400 dagar. Den avdras emellertid högst en gång per år.

Du kan följa med i vår e-tjänst hur mycket som återstår av den maximala utbetalningstiden på 400 dagar för grunddagpenning.

Förmåner som dras av från grunddagpenningen

Om den som får grunddagpenning har andra sociala förmåner dras de i allmänhet av från grunddagpenningen.

Läs mer: