Försöket med registreringsförfarande

Genom ett försök med registreringsförfarande (2019–2023) utreds om ett registreringsförfarande är ett lämpligt sätt att anordna rehabiliteringstjänster på.

Syften

Projektets syfte är att

  • utreda hur ett registreringssystem skulle fungera och lämpa sig för anordnande av rehabiliteringstjänster
  • få information om och erfarenhet av hur en tjänst för sökning av serviceproducenter fungerar och om hur de uppgifter som registrerats hjälper och stödjer klienten vid valet av serviceproducent  
  • få respons från klienterna om serviceproducentens klientorientering och att inkludera responsen i de uppgifter som visas vid sökningen av serviceproducent.

Målgrupp

Serviceproducenter som tillhandahåller FPA-rehabilitering och klienter som deltar i denna rehabilitering.

Genomförande

I projektet prövas ett registreringsförfarande för rehabiliteringstjänsten Min egen väg och för kurser för vuxna med hjärtsjukdomar. De rehabiliteringstjänster som omfattas av försöket genomförs under perioden 2020–2022.

Utvärderingsundersökning

Utvärderingsundersökningen av försöket med registreringsförfarande utförs av FPA:s forskningsenhet. Den tvådelade undersökningen inriktas på

  1. hur ett registreringsförfarande lämpar sig för anordnande av rehabiliteringstjänster
  2. hur rehabilitering enligt de nya servicebeskrivningar som valts för försöket ska genomföras.

Undersökningens syfte är att med hjälp av forskningsbaserad information stödja genomförandet och ledandet av försöket samt utvecklingsarbetet.

I undersökningen tillämpas flera metoder och flera synvinklar. Forskningsuppdraget granskas ur såväl klientens som serviceproducentens och rehabiliteringsanordnarens, d.v.s. FPA:s, perspektiv.

Forskningschef, politices doktor, docent Riitta Seppänen-Järvelä
E-post: fornamn@efternamn.fpa.fi

Kontaktuppgifter

Projektchef Juhani Rinne, tfn 050 551 6484
E-post: fornamn.efternamn@fpa.fi