Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

 

OBS! Texten har ändrats, men videon på teckenspråk har ännu inte uppdaterats.

Tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning främjar möjligheterna för personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada att fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället. Tolktjänsten är avsedd för personer som på grund av sin funktionsnedsättning behöver tolkning.

Hur ordnas tolktjänsten?

 • För kunden ordnas en tolk som är verksam nära kunden. Om kunden behöver tolk utanför sitt närområde ordnas en tolk som är verksam nära tolkningsstället.
 • Kunden bestämmer själv om han eller hon vill börja använda en tolklista. Om kunden inte vill använda en tolklista, förmedlas för beställningen en tolk som är lämplig för kundens behov och verksam nära tolkningsstället.
 • Tolkningen kan vara tolkning på plats eller distanstolkning.

Tolktjänsten kan användas för att man ska kunna

 • arbeta
 • studera efter den grundläggande utbildningen
 • uträtta ärenden
 • vara samhälleligt delaktig
 • delta i hobbyn eller rekreation.

I tolktjänsten ingår inte

 • ordnande av annan service för personer med funktionsnedsättning, t.ex. personlig assistans
 • tolkning mellan två teckenspråk, t.ex. från finskt teckenspråk till finlandssvenskt teckenspråk
 • tolkning med internationella tecken
 • undervisning i olika kommunikationsmetoder.

Kommunerna ordnar undervisning i teckenspråk och övriga kommunikationsmetoder. Kontakta din hemkommun för närmare information.

Vad avses med tolkning 

Med tolkning avses förmedling av budskap på teckenspråk eller med någon metod som förtydligar kommunikationen. Vid tolkningstillfället finns alltid tre parter.

Till exempel teckenspråk, tecknat tal, tal eller skriven text kan tolkas. Tolken kan till exempel tolka en finskspråkig blankett till teckenspråk.

I tolktjänsten ingår alltså också översättning av korta skriftliga dokument. Översättning av böcker och andra motsvarande verk ingår däremot inte i tjänsten.

Hur mycket tolkning kan man beviljas?

Personer med hörselskada eller talskada har rätt till tolkning minst 180 timmar per år och personer med syn- och hörselskada 360 timmar per år.

Om du behöver mera tolkning kan du ansöka om tilläggstimmar.

Det kostar ingenting att anlita tjänsten.

Läs mer