Ansök om särskild graviditetspenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om särskild graviditetspenning

Sök särskild graviditetspenning i MittFPA

Till ansökan
  1. Ansök om särskild graviditetspenning i e-tjänsten MittFPA. Använd formuläret för ansökan om föräldradagpenningar.
  2. För att kunna fylla i ansökan behöver du veta när den särskilda graviditetspenningen börjar och slutar. Din arbetsgivare kan ge dig rätt datum.
  3. Skanna in eller fotografera bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Bifoga följande handlingar till din ansökan:
  4. Dagpenningen bestäms utifrån årsinkomsten. De uppgifter som behövs får FPA i regel från inkomstregistret och försäkringsanstalterna. Inkomstuppgifter behöver alltså inte anges. Observera följande:
    • Om din arbetsgivare betalar lön under din särskilda graviditetsledighet ska du i ansökan ange för vilken tid du får lön. För den här tiden betalar FPA den särskilda graviditetspenningen till din arbetsgivare. Arbetsgivaren lämnar in en egen ansökan till FPA.
    • Om det nya barnet beräknas födas innan det föregående barnet fyllt 3 år och du ansöker om dagpenning utifrån samma inkomster som senaste gång behöver du inte ange detta. Uppgiften syns automatiskt hos FPA då din ansökan behandlas.
  5. Du kan också ansöka om graviditetspenning och föräldrapenning när graviditeten har varat i 154 dagar.
  6. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut per post.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Ansökan – Föräldraförmåner SV 15r (pdf). Skicka ansökan och bilagorna per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ansökningstid

Du kan ansöka om särskild graviditetspenning genast när du inlett din särskilda graviditetsledighet. Ansökan ska lämnas in senast 2 månader från det att du inledde ledigheten.

Meddela förändringar

Kom ihåg att meddela FPA om det sker förändringar i din livssituation, så att förmånen betalas ut till rätt belopp. Till exempel arbete under ledigheten kan inverka på möjligheten att få särskild graviditetspenning.

Du kan lämna ditt meddelande i MittFPAper telefon eller på något av FPA:s serviceställen

Läs mer

Senast ändrad 30.1.2024

Vad tycker du om sidan?