Belopp och utbetalning av barnbidrag | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Barnbidrag – Belopp och utbetalning

Beloppet av barnbidraget stiger med antalet barn i familjen. På beloppet inverkar de barn under 17 år som man har rätt att få barnbidrag för. Förhöjningarna kan endast beaktas då alla barnbidrag beviljas en och samma person.

Barnbidraget för barn under tre år höjs från 1.4.2024 

Barnbidraget för barn under tre år höjs med 26 euro per månad 1.4.2024. Det förhöjda barnbidraget betalas till slutet av den månad under vilken barnet fyller tre år.

Läs mer om ändringar i barnbidragen.

Barnbidrag – Belopp och utbetalning
Barnbidragets belopp enligt antal barneuro per månad
För ett barn94,88
För det andra barnet104,84
För det tredje barnet133,79
För det fjärde barnet173,24
För det femte och varje därpå följande barn192,69

Läs mer om ensamforsorjartillagg till barnbidraget.

Exempel

En familj har tre barn för vilka det betalas sammanlagt 333,51 euro per månad i barnbidrag (94,88 euro, 104,84 euro och 133,79 euro). Då det äldsta barnet i familjen fyller 17 år betalas i barnbidrag för två barn sammanlagt 199,72 euro per månad (94,88 euro och 104,84 euro).

Barnbidraget är skattefri inkomst. Förmögenhet och inkomster inverkar inte på barnbidragets belopp.

På Åland finansieras barnbidraget av Ålands landskapsregering. Också de som bor på Åland ska ansöka om barnbidrag hos FPA.

Ensamförsörjartillägg till barnbidraget

Du får ensamförsörjartillägg för varje barn som du får barnbidrag för. Ensamförsörjartillägg kan sökas av den som inte är gift eller sambo eller som flyttat från sin partner i syfte att avsluta samlevnaden. Tillägget beviljas även om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. Ensamförsörjartillägget beviljas från början av månaden efter förändringen. Ensamförsörjartillägget får man för varje barn som man får barnbidrag för.

Ensamförsörjartillägget är 73,30 euro per månad från 1.1.2024.

Utbetalning

Barnbidraget betalas den 26 varje månad. Om betalningsdagen infaller på ett veckoslut, en helgdag eller en dag efter dessa, t.ex. på en måndag, betalas barnbidraget ut föregående bankdag.  FPA meddelar uppgift om utbetalt barnbidrag till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Utbetalningsdagar för barnbidraget år 2024

 • 26.01.2024
 • 23.02.2024
 • 26.03.2024
 • 26.04.2024
 • 24.05.2024
 • 26.06.2024
 • 26.07.2024
 • 23.08.2024
 • 26.09.2024
 • 25.10.2024
 • 26.11.2024
 • 20.12.2024

Läs mer

 

Senast ändrad 23.1.2024

Vad tycker du om sidan?