Social trygghet i andra livssituationer utomlands | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Social trygghet i andra livssituationer

Länkar till innehållet på denna sida:

Praktikanter och au pairer

Praktikanter och au pairer arbetar ofta under så korta perioder eller får så liten lön för sitt arbete att de inte får sociala trygghetsförmåner i sysselsättningslandet. I sådana fall kan du fortsättningsvis få förmåner från FPA, förutsatt att din vistelse utomlands varar i högst 6 månader. Om arbetet dock uppfyller minimikraven gällande arbetstid och lön börjar du i regel omfattas av den sociala tryggheten i sysselsättningslandet (EU- och EES-länderna, Schweiz och Storbritannien). Du kan inte samtidigt få förmåner från Finland.

Exempel

Markus genomför högskolepraktik på utrikesministeriet vid Finlands ambassad i Buenos Aires, Argentina. Högskolepraktiken fortgår tre månader. Eftersom anställningen är kortvarig och fortgår mindre än sex månader har Markus rätt till bosättningsbaserade förmåner från FPA under högskolepraktiken.

Om arbetspraktiken eller arbetet som au pair fortgår mer än 6 månader upphör din rätt till den finländska sociala tryggheten när du lämnar landet. Ta alltid reda på dina möjligheter att få omfattas av den sociala tryggheten i det land där du arbetar.

Värnpliktiga och civiltjänstgörare

Den som reser till ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz för att fullgöra sin värnplikt eller göra civiltjänst omfattas av den sociala tryggheten i tjänstgöringslandet.

För den som fullgör sin värnplikt eller gör civiltjänst i något annat land än i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz är det utlandsvistelsens längd som avgör rätten att omfattas av den finländska sociala tryggheten. Du kan fortsättningsvis få förmåner, förutsatt att din vistelse utomlands varar i högst 6 månader. Om din vistelse kommer att fortgå mer än 6 månader upphör rätten till FPA-förmåner.

Idrottsutövare

Den som arbetar utomlands som idrottsutövare har i regel rätt till social trygghet i sysselsättningslandet om det är fråga om ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien. I övriga fall avgörs idrottsutövares rätt till den sociala tryggheten i Finland utgående från om de har för avsikt att flytta utomlands tillfälligt för högst 6 månader eller stadigvarande.

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?