Social trygghet för arbetssökande utomlands | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Social trygghet för arbetssökande

Som arbetssökande kan du ha rätt till förmåner från FPA. Din rätt påverkas av hur länge utlandsvistelsen varar.

Arbetssökning utomlands

Arbetslösa arbetssökande kan resa till ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz (obs. inte till Storbritannien) för att söka arbete där i högst tre månader. För den här tiden kan man få grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning till samma belopp som i Finland.

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande i det land där du söker arbete inom 7 dagar. Ta med dig ett intyg över din rätt till arbetslöshetsunderstöd (blankett U2) som FPA eller arbetslöshetskassan beviljat. Om du får jobb inom 3 månader, börjar du i regel omfattas av den sociala tryggheten i sysselsättningslandet. Informera FPA om att du har fått jobb.

Om du inte hittar ett jobb måste du återvända till Finland innan tidsfristen på tre månader löper ut för att fortsättningsvis kunna få arbetslöshetsförmåner från Finland. Om du stannar utomlands i mer än tre månader avgörs din rätt till den finländska sociala tryggheten utgående från huruvida du är tillfälligt eller stadigvarande bosatt utomlands. Om det är fråga om en stadigvarande flyttning utomlands på mer än 6 månader upphör din rätt till förmåner från Finland.

Exempel

Noel utexamineras från en finländsk yrkeshögskola och besluter sig för att resa till Tyskland för att söka arbete där. Noel kan få arbetslöshetsförmån från Finland i tre månader. För det här ändamålet ska Noel ansöka om en U2-blankett från FPA eller arbetslöshetskassan. Om Noel får arbete i Tyskland under de tre månaderna börjar han omfattas av den sociala tryggheten i Tyskland. Om han inte får arbete under de tre månaderna måste Noel återvända till Finland för att bibehålla sin rätt till arbetslöshetsförmån.

Arbetssökning från Finland under tillfällig utlandsvistelse

Den som söker arbete i Finland men vistas tillfälligt utomlands kan få arbetslöshetsförmåner från Finland. Då förutsätts att du håller din arbetssökning hos den finska arbets- och näringsbyrån i kraft. Som tillfällig vistelse betraktas i regel en utlandsvistelse som fortgår i högst 6 månader.