Kurser för personer med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Anpassningskurser för personer med IBD

FPA ordnar anpassningskurser för personer med IBD för vuxna med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit och familjekurser för barn som har någondera sjukdomen. Anpassningsträningen är multiprofessionell rehabilitering, och den genomförs i grupp.

På en anpassningskurs får du stöd och hjälp med att lösa problemsituationer i vardagen och att reda ut din livssituation. Syftet med anpassningsträningen är att trygga och förbättra arbets-, studie- och funktionsförmågan, att stärka förmågan att hantera livet och att stödja egenvård. På kursen får du också information om din sjukdom och, om olika rehabiliteringsmetoder.

Anpassningskurs för vuxna med IBD

Senast ändrad 16.2.2024

Vad tycker du om sidan?