Rehabiliteringskurs för personer med rörelsestörningar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringskurser för personer med rörelsestörningar

FPA ordnar rehabiliteringskurser för vuxna med rörelsestörningar. Rehabiliteringen är multiprofessionell och den genomförs i grupp.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”rörelsestörningar”.

Sök rehabiliteringskurs

På en kurs för personer med rörelsestörningar får du stöd för att hantera din livssituation samt verktyg för att förstå de utmaningar som din sjukdom medför och för att kunna lösa praktiska problem. För att delta i kursen behöver du vara motiverad att delta i rehabilitering som genomförs i grupp.

Rehabiliteringskursen lämpar sig för den

 • som har diagnostiserats med en rörelsestörning och som inte längre befinner sig i initialfasen av behandlingen eller vars tillstånd annars är stabilt
 • vars sjukdom orsakar sådana begränsningar i arbets- eller funktionsförmågan som gör det svårare att klara av vardagen
 • som har tillräcklig självständig funktionsförmåga för att kunna delta i kursprogrammet 5 timmar per dag.

Kursen lämpar sig inte för den

 • som har kognitiva symtom som avsevärt försämrar förutsättningarna att klara av rehabiliteringen
 • vars sjukdom utgör ett hinder för aktivt deltagande i rehabiliteringen
 • som har hallucinationer eller beteendestörningar som gör det avsevärt svårare att delta i rehabiliteringen.

Rehabilitering ordnas för följande målgrupper:

 • personer med dystoni
 • personer med primära ataxisjukdomar
 • personer med Parkinsons sjukdom
  • personer under 68 år som nyligen diagnostiserats och som befinner sig i ett tidigt stadium av sjukdomen (har haft sjukdomen i mindre än 5 år)
  • personer över 68 år som nyligen diagnostiserats och som befinner sig i ett tidigt stadium av sjukdomen (har haft sjukdomen i mindre än 5 år)
  • personer som har haft sjukdomen en längre tid (i mer än 5 år).

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få handledning och stöd för att hantera din livssituation och klara av din vardag. Kursen syftar till att öka dina resurser och färdigheter så att du mångsidigt kan delta i olika aktiviteter i din livsmiljö och i samhället.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 15 dygn och den genomförs i tre perioder. En vuxen anhörig eller närstående deltar i rehabiliteringen tillsammans med dig under hela rehabiliteringstiden. Ni kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Serviceproducenten kontaktar dig före rehabiliteringen, mellan rehabiliteringsperioderna och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

 • en specialistläkare i neurologi
 • en sjukskötare eller hälsovårdare
 • en psykolog eller neuropsykolog
 • en fysioterapeut.

Dessutom deltar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer