Sällsynta skelettsjukdomar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Anpassningskurser för personer med sällsynta bindvävssjukdomar

FPA ordnar anpassningskurser för vuxna med sällsynta bindvävssjukdomar. Anpassningsträningen är multiprofessionell rehabilitering, och den genomförs i grupp.

Anpassningskursen lämpar sig för dig, om

 • du har diagnostiserats med en sällsynt bindvävssjukdom
 • din funktionsförmåga är tillräcklig för att du ska kunna delta i kursprogrammet.

Rehabilitering ordnas för personer som har

 • Sjögrens syndrom
 • en systemisk bindvävssjukdom, till exempel
  •  SLE
  • dermato(poly)myosit
  • systemisk skleros
  • sklerodermi
  • CREST-syndrom
  • MCTD-syndrom
  • polykondrit (broskinflammation)
 • vaskulit, till exempel
  • polyarteritis nodosa (artärinflammation)
  • Churg-Strauss syndrom
  • Wegeners granulomatos (granulomatös polyangit)
  • Behçets sjukdom
  • temporalisarterit (inflammation i tinningspulsådern).

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”skelettsjukdom”.

Sök rehabiliteringskurs

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få stöd i den förändrade situation som sjukdomen medför. Du får även råd, handledning och verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots sjukdomen. Rehabiliteringen syftar också till att stärka dina resurser och din förmåga att hantera ditt liv, så att du kan fungera så självständigt och aktivt som möjligt i din vardag.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.
I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 10 dygn och den genomförs i perioder på 5 dygn. Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag. 

Serviceproducenten kontaktar dig före rehabiliteringen, mellan rehabiliteringsperioderna och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

 • en specialistläkare i reumatologi 
 • två fysioterapeuter
 • en sjukskötare eller hälsovårdare
 • en psykolog.

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer

Senast ändrad 19.6.2023