Meddela förändringar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här meddelar du förändringar som inverkar på barnbidraget

Om du får barnbidrag ska du meddela FPA

  • om du inleder eller avslutar ett samboförhållande, eftersom det inverkar på huruvida du kan få ensamförsörjartillägg eller inte. Om du ingår äktenskap eller skiljer dig behöver du inte meddela detta, eftersom FPA får den informationen direkt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Kom ändå ihåg att ansöka om ensamförsörjartillägg eller att begära att det dras in när din livssituation förändras.
  • om familjen flyttar utomlands. Meddela FPA också om ditt barn flyttar utomlands eller till Åland.

Meddela förändringar i MittFPA eller genom att ringa servicenumret för barnfamiljer. Logga in på e-tjänsten med dina nätbankskoder.

Kontrollera också hur en förändrad livssituation inverkar på andra FPA-förmåner.

Vilka förändringar behöver man inte meddela?

  • Du behöver inte meddela FPA att ett nytt barn fötts, eftersom FPA får den informationen direkt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Barnbidraget höjs ändå inte automatiskt, utan man måste ansöka om det via e-tjänsten.
  • Om barnet flyttar till den andra föräldern fortsätter utbetalningen av barnbidraget som tidigare. Om man vill att bidraget betalas till den andra föräldern i fortsättningen ska föräldern själv ansöka om att få barnbidraget.

Vanliga frågor:

Läs mer

Senast ändrad 28.9.2023

Vad tycker du om sidan?