Så ansöker du om underhållsstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om underhållsstöd

Underhållsstöd kan sökas av barnets förälder eller av någon annan person som har vårdnaden om barnet. Barn som fyllt 15 år och som bor självständigt kan själva ansöka om stödet.

Linkit tämän sivun sisältöihin:

Sök underhållsstöd i MittFPA

Skicka in ansökan med bilagor på nätet.

Till ansökan
 1. Ansök om underhållsstöd i MittFPA.
  • Om den underhållsskyldiga inte har betalat underhållsbidrag ska du i ansökan ange hela den tid för vilken underhållsbidraget är obetalt. FPA hör den underhållsskyldiga föräldern innan beslutet fattas.
 2. Bifoga underhållsavtalet som fastställts av en barnatillsyningsman eller domstolsbeslutet om underhållsbidrag till ansökan.
  • Om du ansöker om underhållsstöd för att den underhållsskyldiga inte har betalat underhållsbidrag, behöver FPA den ursprungliga handlingen för indrivning.
   • Skicka underhållsavtalet eller domstolsbeslutet i original i pappersform till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. Underhållsavtalet eller domstolsbeslutet i pappersform kan inte skickas som bilaga till ansökan på nätet.

   • Om emellertid underhållsavtalet eller domstolsbeslutet har undertecknats elektroniskt kan du lämna in det som bilaga till ansökan i pdf-format i MittFPA. En bild eller en skärmdump av beslutet duger inte i det här fallet.

  • Om du ansöker om underhållsstöd för att underhållsbidraget har fastställts till ett lägre belopp än det fulla underhållsstödet, räcker det med en kopia av handlingen. Fotografera eller skanna handlingen och skicka in den i MittFPA.
  • Om du ensam har adopterat ett barn eller om en annan underhållsskyldig förälder för ett barn som fötts utom äktenskapet inte har fastställts, behövs varken underhållsavtal eller domstolsbeslut.
 3. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur mycket du får i stöd och när stödet betalas. 

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Ansökan - Underhållsstöd (LU 1r, pdf). Skicka blanketten och bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ansökningstid

Du kan ansöka om stöd för högst 3 månader tillbaka i tiden. För tidigare tid beviljar FPA stödet endast på särskilda grunder. FPA beviljar underhållsstöd tills vidare eller för viss tid. Stödet beviljas för viss tid till exempel om underhållsavtalet har ingåtts för viss tid.

Om FPA beviljar underhållsstöd övergår rätten att av den underhållsskyldiga driva in alla obetalda underhållsbidrag som inte preskriberats till FPA. Underhållsbidragsskulder preskriberas i regel efter 5 år. När du har beviljats underhållsstöd och indrivningen av underhållsbidragsskulden har övergått till FPA kan du inte längre själv ansöka om utsökning av de obetalda underhållsbidragen.

Meddela förändringar

Kom ihåg att meddela FPA om det sker förändringar i din livssituation, så att underhållsstödet betalas till rätt belopp. Du kan lämna ditt meddelande i MittFPA, per telefon eller till något av FPA:s serviceställen.

Informera FPA om följande förändringar:

 • Barnet flyttar till den underhållsskyldiga föräldern. Då upphör rätten till underhållsstöd.
 • Beloppet av underhållsbidraget ändras. Om beloppet av underhållsbidraget har ändrats genom ett nytt underhållsavtal eller domstolsbeslut, ska du lämna in den nya handlingen till FPA för justering av underhållsstödet.
 • Barnet flyttar utomlands.
 • Barnet har egna inkomster med vilka barnet kan försörja sig självt. Se inkomstgränserna på förmånssidorna.

Vilka förändringar behöver man inte meddela?

Du behöver inte meddela om du flyttar ihop med en partner som inte är barnets underhållsskyldiga förälder. Den nya partnern inverkar inte på betalningen av underhållsstöd.

Vanliga frågor:

Läs mer

Senast ändrad 5.3.2024