Så här får du ersättning för företagshälsovård

Du behöver inte ansöka om ersättning i efterskott ifall du egenskap av  företagare skaffar din företagshälsovård av

 • kommunens hälsocentral
 • en privat hälsovårdsproducent som har avtal om redovisningsförfarande för företagshälsovårdsersättningar.

Serviceproducenten drar av FPA-ersättningen direkt från räkningen och ansöker om ersättningarna hos FPA. Du betalar endast din egen andel. Du får alltså direktersättning.

En privat serviceproducent kan använda sig av redovisningsförfarandet endast med ditt medgivande antingen i företagshälsovårdsavtalet eller i en särskild bilaga.

Ifall ersättningen betalas till serviceproducenten enligt redovisningen får du inte något beslut om det. Du kan få ett skriftligt beslut om beviljande av ersättning ifall du begär det inom 6 månader efter att du har fått tjänsterna.

 • Serviceproducenten får ett meddelande från FPA om utbetalning på basis av redovisningen.
 • Företagaren ser uppgifterna om de ersättningar som betalas i FPA:s e-tjänst.

Om ersättningen avslås helt eller delvis eller ersättningen betalas till högre belopp skickar FPA beslutet till kännedom både till företagaren och serviceproducenten. Båda kan överklaga beslutet.

Om du inte får direktersättning

Om den privata serviceproducenten inte har ett avtal med FPA om redovisningsförfarande gällande företagshälsovård för företagare, betalar du för tjänsterna själv och kan söka ersättning hos FPA i efterskott.

Gör då så här:

 1. Fyll i ansökningsblanketten SV110TTHr som du får  från företagshälsovården.
 2. Bifoga utredningsblanketten SV111TTHr och/eller SV113 TTHr som den privata serviceproducenten färdigt fyllt i. Flera utredningsblanketter kan bifogas till ansökan.
  • Inga betalningskvitton behövs, men FPA kan begära en utredning över betalningar i samband med handläggningen
 3. Ansök om ersättning inom 6 månader från det att du har betalat de kostnader som du angett i ansökan.
 4. Företagshälsovårdsersättning kan tills vidare inte sökas i e-tjänsten MittFPA, men du kan göra ansökan på en pdf-blankett och skicka den som bilaga till ett meddelande i e-tjänsten MittFPA. Läs mer: Att göra en ansökan i e-tjänsten MittFPA. Alternativt kan du skicka ersättningsansökan med bilagor per post på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 5. Du får ett skriftligt beslut. I beslutsbrevet finns anvisningar hur du kan överklaga, ifall du anser att beslutet är felaktigt.

Ansök skilt om ersättning för resekostnader och förstahjälpenberedskap

Företagshälsovårdsersättningar för kostnaderna för beredskap för första hjälpen och för resor i anslutning till företagshälsovård ska alltid sökas separat med blankett SV116TTHr (Företagares ansökan – Förstahjälpsberedskaps- och resekostnader i anslutning till företagshälsovård).

Kolla dina egna uppgifter i e-tjänsten

I e-tjänsten MittFPA kan du se hur mycket företagshälsovårdskostnader du haft under ett år och hur mycket du har fått i ersättning från FPA. Här ser du också hur mycket det finns kvar för ersättningar under resten av året. Du loggar in i e-tjänsten med dina bankkoder eller med ett mobilcertifikat.

Läs mer