Social trygghet för pensionstagare

Pensionstagare som vistas utomlands mindre än 6 månader omfattas fortsättningsvis av den finländska sociala tryggheten eftersom flyttningen betraktas som tillfällig. Om du tänker bo utomlands längre än 6 månader, upphör din rätt till de flesta FPA-förmåner på flyttningsdagen. Läs mer om din rätt till förmåner under bosättning utomlands.

Exempel

Marjatta får finsk arbetspension samt folkpension från FPA. Marjattas vuxna barn bor i Finland och Marjatta har sin stadigvarande adress i sitt hem i Åbo. Dessutom har Marjatta en fritidsbostad i Spanien. Marjatta besöker sin bostad några gånger per år för högst ungefär tre månader per gång. Marjatta vistas aldrig mer än sex månader åt gången i Spanien och dessutom har hon sin stadigvarande adress i Finland där hon vistas största delen av tiden. Marjattas barn bor också i Finland och hennes pensioner betalas från Finland. Av denna orsak har Marjatta rätt till den sociala trygghet och de förmåner som FPA handhar. 

Huruvida du kommer att omfattas av den sociala tryggheten i ditt nya bosättningsland beror på det landets egen lagstiftning. Det lönar sig att reda ut ärendet i god tid. Kom också ihåg att anmäla flyttningen utomlands till FPA om du har en FPA-förmån.

Den som regelbundet vistas utomlands mer än halva året har inte rätt till den finländska sociala tryggheten. Pensionstagare som huvudsakligen vistas i Finland men som regelbundet tillbringar en del av sin tid utomlands kan omfattas av den finländska sociala tryggheten om personen fortfarande har fast anknytning till Finland.

I gränsfall kan man göra en bedömning av till vilket land du har fastare anknytning. Då beaktas till exempel följande:

  • bosättningstiden i Finland och utomlands
  • familjeband och boendeförhållanden
  • upprepade vistelser i Finland
  • land som betalar ut pension.

Du kan ha rätt till vissa pensioner från Finland även om du inte längre omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer