Social trygghet för pensionstagare

Pensionstagare som vistas utomlands mindre än 6 månader omfattas fortsättningsvis av den finländska sociala tryggheten eftersom flyttningen betraktas som tillfällig. Om du tänker bo utomlands längre än 6 månader, upphör din rätt till de flesta FPA-förmåner på flyttningsdagen. Läs mer om din rätt till förmåner under bosättning utomlands.

Huruvida du kommer att omfattas av den sociala tryggheten i ditt nya bosättningsland beror på det landets egen lagstiftning. Det lönar sig att reda ut ärendet i god tid. Kom också ihåg att anmäla flyttningen utomlands till FPA om du har en FPA-förmån.

Den som regelbundet vistas utomlands mer än halva året har inte rätt till den finländska sociala tryggheten. Pensionstagare som huvudsakligen vistas i Finland men som regelbundet tillbringar en del av sin tid utomlands kan omfattas av den finländska sociala tryggheten om personen fortfarande har fast anknytning till Finland.

I gränsfall kan man göra en bedömning av till vilket land du har fastare anknytning. Då beaktas till exempel följande:

  • bosättningstiden i Finland och utomlands
  • familjeband och boendeförhållanden
  • upprepade vistelser i Finland
  • land som betalar ut pension.

Du kan ha rätt till vissa pensioner från Finland även om du inte längre omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer