Social trygghet för pensionstagare

Pensionstagare som vistas utomlands mindre än ett år omfattas fortsättningsvis av den finländska sociala tryggheten eftersom flyttningen betraktas som tillfällig. Om du tänker bo utomlands längre än ett år, upphör din rätt till de flesta FPA-förmåner på flyttningsdagen. Läs mer om din rätt till förmåner under bosättning utomlands.

Huruvida du kommer att omfattas av den sociala tryggheten i ditt nya bosättningsland beror på det landets egen lagstiftning. Det lönar sig att reda ut ärendet i god tid. Kom också ihåg att anmäla flyttningen utomlands till FPA.

Den som regelbundet vistas utomlands mer än halva året har inte rätt till den finländska sociala tryggheten. Pensionstagare som huvudsakligen vistas i Finland men som regelbundet tillbringar en del av sin tid utomlands kan omfattas av den finländska sociala tryggheten om personen fortfarande har fast anknytning till Finland.

I gränsfall kan man göra en bedömning av till vilket land du har fastare anknytning. Då beaktas till exempel följande:

  • bosättningstiden i Finland och utomlands
  • familjeband och boendeförhållanden
  • upprepade vistelser i Finland
  • land som betalar ut pension.

Du kan ha rätt till vissa pensioner från Finland även om du inte längre omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer