Anpassningskurser för personer med hudsjukdomar

FPA ordnar anpassningskurser för vuxna med hudsjukdomar. Anpassningsträningen är multiprofessionell rehabilitering, och den genomförs i grupp.

På en anpassningskurs får du stöd för att lösa problemsituationer i vardagen och hjälp med att reda ut din livssituation. Syftet med anpassningsträningen är att trygga och förbättra arbets-, studie- och funktionsförmågan, att stärka förmågan att hantera livet och att stödja egenvård. På kursen får du också information om din sjukdom, om olika rehabiliteringsmetoder och om stödnätverk på din bostadsort. 

Anpassningskursen lämpar sig för dig om

  • du är över 18 år
  • du har diagnostiserats med en kronisk eller återkommande hudsjukdom.

Rehabilitering ordnas för följande målgrupper:

  • personer med psoriasis
    • Om du har psoriasisartrit kan du delta i anpassningsträning för personer med hudsjukdomar då ditt behov av rehabilitering huvudsakligen beror på de hudsymtom som sjukdomen orsakar. 
  • personer med en annan hudsjukdom

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få stöd i den förändrade situation som sjukdomen medför. Du får även råd, handledning och verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots sjukdomen. Rehabiliteringen syftar också till att stärka dina resurser och din förmåga att hantera ditt liv, så att du kan fungera så självständigt och aktivt som möjligt i din vardag.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 5 dygn. Du kan övernatta vid verksamhetsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Serviceproducenten kontaktar dig före och efter rehabiliteringen.

 

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

  • en specialistläkare i hudsjukdomar
  • en sjukskötare eller hälsovårdare
  • en fysioterapeut
  • en psykolog.

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Hur söker man till en kurs?

Så här söker du till en kurs.

Läs mer