Anpassningskurser för personer som genomgått organtransplantation

FPA ordnar anpassningskurser för vuxna som genomgått organtransplantation och familjekurser för barn och ungdomar som genomgått eller väntar på organtransplantation. Anpassningsträningen är multiprofessionell rehabilitering, och den genomförs i grupp.

På en anpassningskurs får du stöd för att lösa problemsituationer i vardagen och hjälp med att reda ut din livssituation. Syftet med anpassningsträningen är att trygga och förbättra arbets-, studie- och funktionsförmågan, att stärka förmågan att hantera livet och att stödja egenvård. På kursen får du också information om hur organtransplantationen påverkar din vardag, om olika rehabiliteringsmetoder och om stödnätverk på din bostadsort.