Partiell vårdpenning – Belopp och utbetalning

Partiell vårdpenning betalas endast för ett barn åt gången, även om familjen har flera barn som är berättigade till stödet.

  • Den partiella vårdpenningen är 100,30 euro i månaden.  

Vårdpenning kan betalas från 1.8 det år som barnet börjar skolan. Du kan få partiell vårdpenning tills barnet går ut årskurs 2 (31.7). Om barnet omfattas av förlängd läroplikt betalar FPA ut partiell vårdpenning också då barnet går i förskola och under barnets tredje läsår i den grundläggande utbildningen.

FPA justerar årligen den partiella vårdpenningen med index, vilket kan ändra vårdpenningens belopp. Justeringen görs automatiskt och kräver inga åtgärder av dig.

Utbetalning

Vårdpenningen betalas ut i efterskott den sista bankdagen i månaden. I beslutet anges den första utbetalningsdagen. Beslutet skickas hem till dig, och du kan även se beslutet i MittFPA. FPA meddelar uppgift om utbetalt barnavårdsstöd till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Partiell vårdpenning betalas inte ut för kortare tid än en månad. Stödperioden behöver inte börja från ingången av kalendermånaden.

Partiell vårdpenning kan fås också för en kortare tid än en månad om partiell vårdpenning och andra stöd för vård av barn har beviljats för sammanlagt minst en månad.

Från och med 1.8.2022 kan familjen få partiell vårdpenning endast för en oavbruten tid på minst en månad. Stödperioder som är kortare än en månad räknas alltså inte längre ihop.

Beskattning

Du betalar skatt på den partiella vårdpenningen. Om du utöver vårdpenningen får lön eller har någon annan skattepliktig inkomst, innehålls skatt på vårdpenningen enligt tilläggsprocenten.

Du kan också be skattemyndigheten skicka ett ändringsskattekort för sociala förmåner till FPA.