Anpassningskurser för personer med muskelsjukdomar eller sjukdomar i det perifera nervsystemet 

FPA ordnar anpassningskurser för vuxna och unga med muskelsjukdomar eller sjukdomar i det perifera nervsystemet samt familjekurser för barn med dessa sjukdomar. Anpassningsträningen är multiprofessionell rehabilitering, och den genomförs i grupp.

På en anpassningskurs får du stöd för att lösa problemsituationer i vardagen och hjälp med att reda ut din livssituation. Syftet med anpassningsträningen är att trygga och förbättra arbets-, studie- och funktionsförmågan, att stärka förmågan att hantera livet och att stödja egenvård. På kursen får du också information om din sjukdom, om olika rehabiliteringsmetoder och om stödnätverk på din bostadsort. 

För personer med muskelsjukdomar eller sjukdomar i det perifera nervsystemet finns det tre olika kurstyper: