Tikagrelori 90 mg

Tikagrelori 90 mg on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sitä peruskorvataan sepelvaltimotautikohtauspotilaille seuraavin edellytyksin. Tikagrelori 90 mg voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Tikagrelori 90 mg:n peruskorvauksen edellytyksenä olevien lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa hoitopaikan lääkärin lääkemääräyksen kohtaan 'Perustelut' tekemällä merkinnällä 'Sepelvaltimotautikohtaus', jonka jälkeen on merkitty sepelvaltimotautikohtauksen päivämäärä, esimerkiksi 'Sepelvaltimotautikohtaus 20.1.2012'.

Lääketieteelliset edellytykset

Tikagrelori 90 mg on peruskorvattavaa sepelvaltimotautikohtaukseen (epästabiili angina pectoris tai sydäninfarkti) sairastuneille suuren vaaran potilaille, kun potilaan sairaus edellyttää hyvän hoitokäytännön mukaan asetyylisalisyylihappo-tikagrelori 90 mg -yhdistelmähoitoa.

Suuren vaaran potilaina pidetään potilaita, joiden sepelvaltimotautikohtaus on

  • sydäninfarkti, johon liittyy tai on liittymättä ST-nousu, tai
  • epästabiili angina pectoris, johon liittyy suurta vaaraa osoittavia tekijöitä, kuten aiempi sepelvaltimo- tai muu valtimotoimenpide, aiempi sydäninfarkti tai muu valtimotautitapahtuma, diabetes, perifeerinen valtimotauti tai merkittävä munuaisten vajaatoiminta.

Lääkemääräykseen tehtävän merkinnän nojalla tikagrelori 90 mg:aa voidaan peruskorvata kerralla enintään kolmen kuukauden hoitoa varten tarvittava määrä ja kaikkiaan enintään yhden vuoden ajalta sepelvaltimotautikohtauksesta.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine   Korvausnumero
Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö 206
Tikagrelori 90 mg (rajoitettu erityiskorvaus) Reseptimerkintä + 206
Tikagrelori 60 mg (rajoitettu erityiskorvaus) 287

Lue lisää