Tikagrelori 90 mg | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Tikagrelori 90 mg

Tikagrelori 90 mg on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sitä peruskorvataan sepelvaltimotautikohtauspotilaille seuraavin edellytyksin. Tikagrelori 90 mg voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Tikagrelori 90 mg:n peruskorvauksen edellytyksenä olevien lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa hoitopaikan lääkärin lääkemääräyksen kohtaan ’Erillisselvitys’ tekemällä merkinnällä ’Sepelvaltimotautikohtaus’, jonka jälkeen on merkitty sepelvaltimotautikohtauksen päivämäärä, esimerkiksi ’Sepelvaltimotautikohtaus 20.1.2012’.

Lääketieteelliset edellytykset

Tikagrelori 90 mg on peruskorvattavaa antikoagulaatiohoitoon yhteiskäytössä asetyylisalisyylihapon kanssa potilaille, joilla on todettu

  • sydäninfarkti tai
  • epästabiili angina pectoris, johon liittyy suurta vaaraa osoittavia tekijöitä, kuten aiempi sepelvaltimo- tai muu valtimotoimenpide, aiempi sydäninfarkti tai muu valtimotautitapahtuma, diabetes, perifeerinen valtimotauti tai merkittävä munuaisten vajaatoiminta.

Korvausta voi saada enintään vuoden lääkemäärästä. Lääkemäärä voidaan toimittaa korvattuna vuoden kuluessa sepelvaltimotautikohtauksen päivästä lukien.

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö206
Tikagrelori 60 mg (rajoitettu erityiskorvaus)287
Tikagrelori 90 mg (rajoitettu erityiskorvaus)Reseptimerkintä + 206

Lue lisää