130 Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu

(Neoplasma malignum; C00–C26, C30–C34, C37–C41, C43–C49, C60, C62–C80, C97)

Muutos 1.10.2022

Imatinibia sisältävistä lääkkeistä saa erityiskorvauksen 1.10.2022 alkaen korvausoikeudella 117 tai 130. Sitä ennen erityiskorvauksen saa korvausoikeudella 189.

Katso tiedote sivun alaosasta.

Lausunnon edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon yksikön tutkimuksiin, joilla potilaan osoitetaan patologisanatomisten tai kuvantamislöydösten perusteella sairastavan sellaista pahanlaatuista kasvaintautia, jonka hoidossa solunsalpaajien tai kipulääkityksen käyttö on perusteltua.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Erityiskorvausoikeus myönnetään hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi tai enintään 7 vuodeksi.

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
Lääkeaine Korvausnumero
Afatinibi ja gefitinibi (rajoitettu erityiskorvaus) 155
Everolimuusi (rajoitettu erityiskorvaus) 158
Patsopanibi (rajoitettu erityiskorvaus) 159
Daltepariini ja tintsapariini (yli 6 kuukauden hoidossa) (rajoitettu erityiskorvaus) 166
Vemurafenibi (rajoitettu erityiskorvaus) 167
Aksitinibi (rajoitettu erityiskorvaus) 168
Kritsotinibi (rajoitettu erityiskorvaus) 169
Regorafenibi (rajoitettu erityiskorvaus) 176
Tegafuurin, gimerasiilin ja oterasiilin yhdistelmävalmiste (rajoitettu erityiskorvaus) 178
Vismodegibi (rajoitettu erityiskorvaus) 179
Interferoni alfa (rajoitettu erityiskorvaus) 180
Erlotinibi (rajoitettu erityiskorvaus) 191
Parikalsitoli ja sinakalseetti (rajoitettu erityiskorvaus) 196
Sunitinibi (rajoitettu erityiskorvaus) 197
Sorafenibi (rajoitettu erityiskorvaus) 198
Kabotsantinibi (rajoitettu erityiskorvaus) 1502
Alektinibi (rajoitettu erityiskorvaus) 1504
Trifluridiinin ja tipirasiilin yhdistelmävalmiste (rajoitettu erityiskorvaus) 1506
Lenvatinibi (rajoitettu erityiskorvaus) 1508
Dabrafenibi ja trametinibi (rajoitettu erityiskorvaus) 1509
Binimetinibi ja enkorafenibi (melanooma) (rajoitettu erityiskorvaus) 1513
Osimertinibi (rajoitettu erityiskorvaus) 1519
Brigatinibi (rajoitettu erityiskorvaus) 1521
Enkorafenibi (kolorektaalisyöpä) (rajoitettu erityiskorvaus) 1526
Lorlatinibi (rajoitettu erityiskorvaus) 1527
Daltepariini, enoksapariini ja tintsapariini (rajoitettu erityiskorvaus) Reseptimerkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Erytropoietiini ja darbepoetiini (rajoitettu peruskorvaus) 306
Trabektediini (rajoitettu peruskorvaus) 337
Metyraponi (rajoitettu peruskorvaus) 365
Olaparibi (rajoitettu peruskorvaus) 389
Tivotsanibi (rajoitettu peruskorvaus) 3003
Osimertinibi (rajoitettu peruskorvaus) 3004
Larotrektinibi (rajoitettu peruskorvaus) 3034
Dakomitinibi (rajoitettu peruskorvaus) 3041
Entrektinibi (rajoitettu peruskorvaus) 3050
Sonidegibi (rajoitettu peruskorvaus) 3061
Pemigatinibi (rajoitettu peruskorvaus) 3063
Pralsetinibi (rajoitettu peruskorvaus) 3068
Selperkatinibi (rajoitettu peruskorvaus) 3072

Lue lisää