130 Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu

(Neoplasma malignum; C00–C26, C30–C34, C37–C41, C43–C49, C60, C62–C80, C97)

Lausunnon edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon yksikön tutkimuksiin, joilla potilaan osoitetaan patologisanatomisten tai kuvantamislöydösten perusteella sairastavan sellaista pahanlaatuista kasvaintautia, jonka hoidossa solunsalpaajien tai kipulääkityksen käyttö on perusteltua.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Erityiskorvausoikeus myönnetään hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi tai enintään 7 vuodeksi.

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
Lääkeaine Korvausnumero
Afatinibi ja gefitinibi 155
Everolimuusi 158
Patsopanibi 159
Daltepariini ja tintsapariini (yli 6 kuukauden hoidossa) 166
Vemurafenibi 167
Aksitinibi 168
Kritsotinibi 169
Regorafenibi 176
Tegafuurin, gimerasiilin ja oterasiilin yhdistelmävalmiste 178
Vismodegibi 179
Interferoni alfa 180
Imatinibi 189
Erlotinibi 191
Parikalsitoli ja sinakalseetti 196
Sunitinibi 197
Sorafenibi 198
Kabotsantinibi 1502
Alektinibi 1504
Trifluridiinin ja tipirasiilin yhdistelmävalmiste 1506
Lenvatinibi 1508
Dabrafenibi ja trametinibi 1509
Binimetinibi ja enkorafenibi (melanooma) 1513
Osimertinibi 1519
Brigatinibi 1521
Enkorafenibi (kolorektaalisyöpä) 1526
Lorlatinibi 1527
Daltepariini, enoksapariini ja tintsapariini Reseptimerkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Erytropoietiini ja darbepoetiini 306
Trabektediini 337
Metyraponi 365
Olaparibi 389
Tivotsanibi 3003
Osimertinibi 3004
Larotrektinibi 3034
Dakomitinibi 3041
Entrektinibi 3050
Sonidegibi 3061
Pemigatinibi 3063

Lue lisää