130 Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

130 Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu

(Neoplasma malignum; C00–C26, C30–C34, C37–C41, C43–C49, C60, C62–C80, C97)

Lausunnon edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon yksikön tutkimuksiin, joilla potilaan osoitetaan patologisanatomisten tai kuvantamislöydösten perusteella sairastavan sellaista pahanlaatuista kasvaintautia, jonka hoidossa solunsalpaajien tai kipulääkityksen käyttö on perusteltua.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Erityiskorvausoikeus myönnetään hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi tai enintään 7 vuodeksi.

 

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
LääkeaineKorvausnumero
Afatinibi ja gefitinibi (rajoitettu erityiskorvaus)155
Everolimuusi (rajoitettu erityiskorvaus)158
Patsopanibi (rajoitettu erityiskorvaus)159
Daltepariini ja tintsapariini (yli 6 kuukauden hoidossa) (rajoitettu erityiskorvaus)166
Vemurafenibi (rajoitettu erityiskorvaus)167
Aksitinibi (rajoitettu erityiskorvaus)168
Kritsotinibi (rajoitettu erityiskorvaus)169
Regorafenibi (rajoitettu erityiskorvaus)176
Tegafuurin, gimerasiilin ja oterasiilin yhdistelmävalmiste (rajoitettu erityiskorvaus)178
Vismodegibi (rajoitettu erityiskorvaus)179
Erlotinibi (rajoitettu erityiskorvaus)191
Parikalsitoli ja sinakalseetti (rajoitettu erityiskorvaus)196
Sunitinibi (rajoitettu erityiskorvaus)197
Sorafenibi (rajoitettu erityiskorvaus)198
Kabotsantinibi (rajoitettu erityiskorvaus)1502
Alektinibi (rajoitettu erityiskorvaus)1504
Trifluridiinin ja tipirasiilin yhdistelmävalmiste (rajoitettu erityiskorvaus)1506
Lenvatinibi (rajoitettu erityiskorvaus)1508
Dabrafenibi ja trametinibi (rajoitettu erityiskorvaus)1509
Binimetinibi ja enkorafenibi (melanooma) (rajoitettu erityiskorvaus)1513
Osimertinibi (rajoitettu erityiskorvaus)1519
Brigatinibi (rajoitettu erityiskorvaus)1521
Enkorafenibi (kolorektaalisyöpä) (rajoitettu erityiskorvaus)1526
Lorlatinibi (rajoitettu erityiskorvaus)1527
Larotrektinibi (rajoitettu erityiskorvaus)1535
Entrektinibi (rajoitettu erityiskorvaus)1538
Daltepariini, enoksapariini ja tintsapariini (rajoitettu erityiskorvaus)Reseptimerkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Erytropoietiini ja darbepoetiini (rajoitettu peruskorvaus)306
Olaparibi (rajoitettu peruskorvaus)389
Dakomitinibi (rajoitettu peruskorvaus)3041
Sonidegibi (rajoitettu peruskorvaus)3061
Pemigatinibi (rajoitettu peruskorvaus)3063
Pralsetinibi (rajoitettu peruskorvaus)3068
Selperkatinibi (rajoitettu peruskorvaus)3072
Tepotinibi (rajoitettu peruskorvaus)3081

Lue lisää​​​​​

Sivu päivitetty 22.4.2021

Mitä mieltä olet sivusta?