Prasugreeli | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Prasugreeli

Prasugreeli on erityiskorvattavaa valtioneuvoston asetuksen mukaisen sairauden ’Krooninen sepelvaltimotauti’ hoidossa tämän päätöksen mukaisin rajoituksin.

Prasugreelia erityiskorvataan lääkärin lääkemääräykseen tekemän merkinnän perusteella antikoagulaatiohoitoon yhteiskäytössä asetyylisalisyylihapon kanssa potilaille,

  • joille on myönnetty erityiskorvausoikeus 206 ja
  • joilla on todettu sydäninfarkti tai epästabiili angina pectoris ja joille on tehty tai suunnitellaan tehtäväksi sepelvaltimon pallolaajennus, kun
    • ST-nousuinfarktiin vaaditaan kiireellinen pallolaajennus tai
    • klopidogreelihoidon aikana on ilmaantunut stenttitromboosi tai
    • potilaalla on diabetes.

Prasugreelin erityiskorvauksen edellytyksenä olevien sepelvaltimotautikohtaukseen liittyvien lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa hoitopaikan lääkärin lääkemääräyksen kohtaan ’Erillisselvitys’ tekemällä merkinnällä ’Sepelvaltimotautikohtaus’ tai ’Sepelvaltimotoimenpide’, jonka jälkeen on merkitty sepelvaltimotautikohtauksen tai sepelvaltimotoimenpiteen päivämäärä, esimerkiksi ’Sepelvaltimotautikohtaus 7.12.2012’ tai ’Sepelvaltimotoimenpide 7.12.2012’.

Korvausta voi saada enintään vuoden lääkemäärästä. Lääkemäärä voidaan toimittaa korvattuna vuoden kuluessa sepelvaltimotautikohtauksen tai toimenpiteen päivästä lukien.

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö206
Prasugreeli (rajoitettu peruskorvaus)Reseptimerkintä

Lue lisää