Varenikliini

Varenikliini on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sitä peruskorvataan seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Varenikliinin peruskorvauksen edellytyksenä olevien lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa lääkärin lääkemääräyksen kohtaan 'Perustelut' tekemällä merkinnällä 'Nikotiiniriippuvuus, tukihoito aloitettu', jonka jälkeen on merkitty yksilöllisen tukihoidon aloittamispäivämäärä, esimerkiksi 'Nikotiiniriippuvuus, tukihoito aloitettu 16.6.2014'.

Lääketieteelliset edellytykset

Varenikliinia peruskorvataan tupakoinnin lopettamiseen motivoituneille tupakoitsijoille, joilla on vahva nikotiiniriippuvuus (Fagerströmin kahden kysymyksen nikotiiniriippuvuustesti eli HSI-testi ≥ 3) ja joiden tupakasta vieroitus ei ole onnistunut muiden tukitoimien avulla.

Varenikliinin avulla tapahtuvaan tupakasta vieroitukseen on liitettävä yksilöllinen neuvonta ja tuki.

Varenikliinia voidaan peruskorvata kaksi hoitojaksoa. Yhden hoitojakson kesto on enintään 24 viikkoa.

Lue lisää