117 Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit

(Leuchaemiae et morbi similes; C81–C85, C88, C90–C96, D45–D47, D72.1, D75)

Diagnoosin edellytetään perustuvan alan erikoissairaanhoidon yksikön tutkimuksiin.

Tähän ryhmään kuuluvat akuuttien ja kroonisten leukemioiden ohella myelodysplastinen oireyhtymä, multippeli myelooma, polysytemia vera, myelofibroosi, essentiaalinen trombosytoosi ja Waldenströmin makroglobulinemia sekä vastaavat tilat.

Pahanlaatuisiin imukudostauteihin kuuluvat Hodgkinin tauti ja non-Hodgkin-lymfoomat.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Erityiskorvausoikeus myönnetään hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi tai enintään 7 vuodeksi.

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Dasatinibi (rajoitettu erityiskorvaus) 150
Nilotinibi (rajoitettu erityiskorvaus) 152
Lenalidomidi (rajoitettu erityiskorvaus) 153
Daltepariini ja tintsapariini (yli 6 kuukauden hoidossa) (rajoitettu erityiskorvaus) 166
Bosutinibi (rajoitettu erityiskorvaus) 170
Ruksolitinibi (rajoitettu erityiskorvaus) 174
Deferasiroksi (rajoitettu erityiskorvaus) 175
Alfainterferon (rajoitettu erityiskorvaus) 180
Imatinibi (rajoitettu erityiskorvaus) 189
Iksatsomibi (rajoitettu erityiskorvaus) 1505
Pomalidomidi (rajoitettu erityiskorvaus) 1507
Ibrutinibi (rajoitettu erityiskorvaus) 1512
Venetoklaksi (rajoitettu erityiskorvaus) 1518
Midostauriini (rajoitettu erityiskorvaus) 1522
Daltepariini, enoksapariini ja tintsapariini (rajoitettu erityiskorvaus) Reseptimerkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Kihti 212
Erytropoietiini ja darbepoetiini (rajoitettu peruskorvaus) 306
Idelalisibi (rajoitettu peruskorvaus) 372
Ponatinibi (rajoitettu peruskorvaus) 373
Gilteritinibi (rajoitettu peruskorvaus) 3033
Akalabrutinibi (rajoitettu peruskorvaus) 3059
Daratumumabi (rajoitettu peruskorvaus) 3060

Lue lisää