117 Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

117 Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit

(C81–C85, C88, C90–C96, D45–D47, D72.1, D75, E85)

Diagnoosin edellytetään perustuvan alan erikoissairaanhoidon yksikön tutkimuksiin.

Tähän ryhmään kuuluvat akuuttien ja kroonisten leukemioiden ohella myelodysplastinen oireyhtymä, multippeli myelooma, polysytemia vera, myelofibroosi, essentiaalinen trombosytoosi ja Waldenströmin makroglobulinemia sekä vastaavat tilat.

Pahanlaatuisiin imukudostauteihin kuuluvat Hodgkinin tauti ja non-Hodgkin-lymfoomat.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Erityiskorvausoikeus myönnetään hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi tai enintään 7 vuodeksi.

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Nilotinibi (rajoitettu erityiskorvaus)152
Lenalidomidi (rajoitettu erityiskorvaus)153
Daltepariini ja tintsapariini (yli 6 kuukauden hoidossa) (rajoitettu erityiskorvaus)166
Kritsotinibi (rajoitettu erityiskorvaus)169
Bosutinibi (rajoitettu erityiskorvaus)170
Ruksolitinibi (rajoitettu erityiskorvaus)174
Deferasiroksi (rajoitettu erityiskorvaus)175
Iksatsomibi (rajoitettu erityiskorvaus)1505
Pomalidomidi (rajoitettu erityiskorvaus)1507
Ibrutinibi (rajoitettu erityiskorvaus)1512
Venetoklaksi (rajoitettu erityiskorvaus)1518
Midostauriini (rajoitettu erityiskorvaus)1522
Ponatinibi (rajoitettu erityiskorvaus)1529
Gilteritinibi (rajoitettu erityiskorvaus)1531
Akalabrutinibi (rajoitettu erityiskorvaus)1532
Daratumumabi (rajoitettu erityiskorvaus)1534
Tsanubrutinibi (rajoitettu erityiskorvaus)1542
Daltepariini, enoksapariini ja tintsapariini (rajoitettu erityiskorvaus)Reseptimerkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Kihti212
Erytropoietiini ja darbepoetiini (rajoitettu peruskorvaus)306
Idelalisibi (rajoitettu peruskorvaus)372
Kloorimetiini (rajoitettu peruskorvaus)3067
Atsasitidiini-tabletti (rajoitettu peruskorvaus)3076

Lue lisää

Sivu päivitetty 3.6.2024