3007 Erenumabi

(G43)

Erenumabi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3007) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon neurologian yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä, kun korvausoikeutta haetaan ensimmäisen kerran ja kun korvausoikeudelle haetaan ensimmäisen kerran jatkoa. Sen jälkeen hyväksytään myös muun potilasta hoitavan lääkärin antama lääkärinlausunto.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään migreenin estohoitoon aikuisille, joilla

  • esiintyy vähintään 8 migreenipäivää kuukaudessa erenumabihoitoa aloitettaessa ja
  • on kokeiltu vähintään kahta migreenin estohoitolääkettä, eikä niillä ole saatu aikaan riittävää vastetta, ne ovat vasta-aiheisia tai ne eivät ole siedettyjä.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla kuudeksi kuukaudeksi.

Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää ensimmäisellä kerralla, jos migreenipäivien määrä kuukaudessa on vähentynyt kolmen ensimmäisen hoitokuukauden aikana vähintään puoleen. Hoitovasteen arvioi ja lääkärinlausunnon laatii erikoissairaanhoidon neurologian yksikkö tai alan erikoislääkäri.

Tämän jälkeen jatkokorvausoikeus voidaan myöntää, jos migreenipäivien määrä kuukaudessa on edelleen puolet vähemmän kuin erenumabihoitoa aloitettaessa. Tällöin myös muu potilasta hoitava lääkäri voi arvioida hoitovasteen ja laatia lääkärinlausunnon.

Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

 

Lue lisää