3007 Eptinetsumabi, erenumabi, fremanetsumabi, galkanetsumabi ja rimegepantti (migreenin estohoito) | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

3007 Eptinetsumabi, erenumabi, fremanetsumabi, galkanetsumabi ja rimegepantti (migreenin estohoito)

(G43)

Eptinetsumabi, erenumabi, fremanetsumabi, galkanetsumabi ja rimegepantti ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (3007) myönnetään seuraavin edellytyksin. Migreenin akuuttihoidossa rimegepanttia voidaan peruskorvata lääkemääräysmerkinnän perusteella kuten muualla rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon neurologian yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä, kun korvausoikeutta haetaan ensimmäisen kerran ja kun korvausoikeudelle haetaan ensimmäisen kerran jatkoa. Sen jälkeen hyväksytään myös muun potilasta hoitavan lääkärin antama lääkärinlausunto.

Lääketieteelliset edellytykset

Eptinetsumabi, erenumabi, fremanetsumabi ja galkanetsumabi ovat peruskorvattavia migreenin estohoidossa. Rimegepantti on peruskorvattava episodisen migreenin estohoidossa.

Peruskorvausoikeus myönnetään aikuisille, joilla

  • esiintyy keskimäärin vähintään 8 migreenipäivää kuukaudessa eptinetsumabi-, erenumabi-, fremanetsumabi-, galkanetsumabi- tai rimegepanttihoitoa aloitettaessa ja
  • on kokeiltu vähintään kahta migreenin estohoitolääkettä, eikä niillä ole saatu aikaan riittävää vastetta, ne ovat vasta-aiheisia tai ne eivät ole siedettyjä.

Lausunnossa on esitettävä migreenin aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevat tiedot, hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma sekä lausunnon kirjoittamista edeltävän kolmen kuukauden ajalta niiden päivien määrä, jolloin potilaalla esiintyi migreenioireita.

Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla kuudeksi kuukaudeksi.

Hoidon teho arvioidaan ensimmäisen kerran hoidon kestettyä 12 viikkoa. Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää ensimmäisellä kerralla, jos migreenipäivien määrä hoitoviikoilla 9-12 on vähentynyt vähintään puoleen lähtötilanteesta. Jos eptinetsumabin annosta on nostettu viikolla 12, teho arvioidaan hoidon kestettyä 16 viikkoa (migreenipäivien määrä viikoilla 13-16).

Tämän jälkeen jatkokorvausoikeus voidaan myöntää, jos migreenipäivien määrä kuukaudessa on edelleen puolet vähemmän kuin lähtötilanteessa.

Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
LääkeaineKorvausnumero
Rimegepantti (migreenin akuuttihoito) (rajoitettu peruskorvaus)Reseptimerkintä

Lue lisää: