Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani lyhytaikaisessa hoidossa

Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani ovat lyhytaikaisessa hoidossa peruskorvattavia alla kuvatuin lääketieteellisin edellytyksin. Rivaroksabaani voi olla lääkemääräysmerkinnän perusteella myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Pitempiaikaisessa hoidossa apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani voivat olla peruskorvattavia siten kuin rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohdissa 351, 379 tai 3013 kuvataan. Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani voivat olla myös erityiskorvattavia siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohdassa 290 kuvataan. Lisäksi rivaroksabaani voi olla erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohdassa 296 kuvataan.

Erillisselvitys

Peruskorvauksen edellytyksenä olevien lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa lääkärin lääkemääräyksen kohtaan 'Perustelut' tekemällä merkinnällä, joka sairaudesta riippuen on joku seuraavista:

 • ’Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus’, jonka jälkeen on merkitty lääkehoidon aloittamisajankohta esimerkiksi ’Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus 3.6.2015’.
  • Korvattavia lääkeaineita ovat apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani 
 • ’Katetriablaatio, lääkehoidon aloitus’, jonka jälkeen on merkitty lääkehoidon aloittamisajankohta esimerkiksi ’Katetriablaatio, lääkehoidon aloitus 3.6.2015’.
  • Korvattavia lääkeaineita ovat apiksabaani ja dabigatraani
 • ’Tekonivelleikkaus’, jonka jälkeen on merkitty leikkauksen ajankohta esimerkiksi ’Tekonivelleikkaus 3.6.2015’.
  • Korvattavia lääkeaineita ovat apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani 
 • ’Syvä laskimotukos’ tai ’Keuhkoembolia’, jonka jälkeen on merkitty syvän laskimotukoksen tai keuhkoembolian ajankohta esimerkiksi ’Syvä laskimotukos 3.6.2015’ tai ’Keuhkoembolia 3.6.2015’.
  • Korvattavia lääkeaineita ovat apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani
 • ’Sepelvaltimotautikohtaus’, jonka jälkeen on merkitty sepelvaltimotautikohtauksen ajankohta esimerkiksi ’Sepelvaltimotautikohtaus 3.6.2015’.
  • Korvattava lääkeaine on rivaroksabaani

Lääketieteelliset edellytykset

Apiksabaania, dabigatraania, rivaroksabaania ja tekonivelleikkauspotilaita lukuun ottamatta myös edoksabaania voidaan peruskorvata lääkemääräysmerkinnän perusteella:

 • rytminsiirron yhteydessä ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastaville potilaille, joilla on vähintään keskisuuri tukosriski (CHA2DS2VASc ≥ 1), enintään 3 kuukauden ajalta
 • tekonivelleikkauspotilaille enintään 2 kuukauden ajalta (edoksabaani ei ole tällä indikaatiolla korvattavaa)
 • laskimotukos- ja keuhkoemboliapotilaille enintään 6 kuukauden ajalta.

Apiksabaania ja dabigatraania voidaan peruskorvata lääkemääräysmerkinnän perusteella lisäksi:

 • katetriablaation yhteydessä ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastaville potilaille, joilla on vähintään keskisuuri tukosriski (CHA2DS2VASc ≥ 1), enintään 4 kuukauden ajalta.

Rivaroksabaania voidaan peruskorvata lääkemääräysmerkinnän perusteella lisäksi:

 • akuutin sepelvaltimotautikohtauksen yhteydessä, kun sydänlihasvaurion merkkiaineet ovat kohonneet, yhdessä asetyylisalisyylihapon ja klopidogreelin kanssa, enintään 12 kuukauden ajalta sepelvaltimotautikohtauksesta lukien.
Lääkeaine Korvausnumero
Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani eteisvärinän hoitoon (rajoitettu erityiskorvaus) 290
Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin hoitoon (rajoitettu erityiskorvaus) 296
Rivaroksabaani sepelvaltimotautikohtauksen yhteydessä (rajoitettu erityiskorvaus) 206 + Reseptimerkintä
Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen pitkäaikaiseen ehkäisyyn (rajoitettu peruskorvaus) 379
Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin ja ääreisvaltimotaudin hoitoon (rajoitettu peruskorvaus) 3013

Lue lisää