Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani lyhytaikaisessa hoidossa | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani lyhytaikaisessa hoidossa

Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani ovat lyhytaikaisessa hoidossa peruskorvattavia alla kuvatuin lääketieteellisin edellytyksin. Rivaroksabaani voi olla lääkemääräysmerkinnän perusteella myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Pitempiaikaisessa hoidossa apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani voivat olla peruskorvattavia siten kuin rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohdissa 351, 379 tai 3013 kuvataan. Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani voivat olla myös erityiskorvattavia siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohdassa 290 kuvataan. Lisäksi rivaroksabaani voi olla erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohdassa 296 kuvataan.

Erillisselvitys

Peruskorvauksen edellytyksenä olevien lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa lääkärin lääkemääräyksen kohtaan 'Erillisselvitys' tekemällä merkinnällä, joka sairaudesta riippuen on joku seuraavista:

 • ’Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus’, jonka jälkeen on merkitty lääkehoidon aloittamisajankohta esimerkiksi ’Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus 3.6.2015’.
  • Korvattavia lääkeaineita ovat apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani
 • ’Katetriablaatio, lääkehoidon aloitus’, jonka jälkeen on merkitty lääkehoidon aloittamisajankohta esimerkiksi ’Katetriablaatio, lääkehoidon aloitus 3.6.2015’.
  • Korvattavia lääkeaineita ovat apiksabaani ja dabigatraani
 • ’Tekonivelleikkaus’, jonka jälkeen on merkitty leikkauksen ajankohta esimerkiksi ’Tekonivelleikkaus 3.6.2015’.
  • Korvattavia lääkeaineita ovat apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani
 • ’Syvä laskimotukos’ tai ’Keuhkoembolia’, jonka jälkeen on merkitty syvän laskimotukoksen tai keuhkoembolian ajankohta esimerkiksi ’Syvä laskimotukos 3.6.2015’ tai ’Keuhkoembolia 3.6.2015’.
  • Korvattavia lääkeaineita ovat apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani
 • ’Sepelvaltimotautikohtaus’, jonka jälkeen on merkitty sepelvaltimotautikohtauksen ajankohta esimerkiksi ’Sepelvaltimotautikohtaus 3.6.2015’.
  • Korvattava lääkeaine on rivaroksabaani

Lääketieteelliset edellytykset

Apiksabaania, dabigatraania, rivaroksabaania ja edoksabaania peruskorvataan lääkemääräysmerkinnän perusteella:

 • rytminsiirtoon liittyvään antikoagulaatiohoitoon potilaille, jotka sairastavat ei-läppäperäistä eteisvärinää ja joilla on vähintään keskisuuri tukosriski (CHA2DS2VASc ≥ 1). Korvausta voi saada enintään 3 kuukauden lääkemäärästä. Lääkemäärä voidaan toimittaa korvattuna 3 kuukauden kuluessa lääkehoidon aloittamispäivästä lukien.
 • antikoagulaatiohoitoon potilaille, joilla on todettu syvä laskimotukos tai keuhkoembolia. Korvausta voi saada enintään 6 kuukauden lääkemäärästä. Lääkemäärä voidaan toimittaa korvattuna 6 kuukauden kuluessa laskimotukoksen tai keuhkoembolian toteamispäivästä lukien.

Apiksabaania, dabigatraania ja rivaroksabaania peruskorvataan lääkemääräysmerkinnän perusteella lisäksi:

 • antikoagulaatiohoitoon tekonivelleikkauspotilaille. Korvausta voi saada enintään 2 kuukauden lääkemäärästä. Lääkemäärä voidaan toimittaa korvattuna 2 kuukauden kuluessa leikkauspäivästä lukien.

Apiksabaania ja dabigatraania peruskorvataan lääkemääräysmerkinnän perusteella lisäksi:

 • katetriablaatioon liittyvään antikoagulaatiohoitoon potilaille, jotka sairastavat ei-läppäperäistä eteisvärinää ja joilla on vähintään keskisuuri tukosriski (CHA2DS2VASc ≥ 1). Korvausta voi saada enintään 4 kuukauden lääkemäärästä. Lääkemäärä voidaan toimittaa korvattuna 4 kuukauden kuluessa lääkehoidon aloittamispäivästä lukien.

Rivaroksabaania peruskorvataan lääkemääräysmerkinnän perusteella lisäksi:

 • antikoagulaatiohoitoon yhteiskäytössä asetyylisalisyylihapon ja klopidogreelin kanssa potilaille, joilla on akuutti sepelvaltimotautikohtaus, jossa sydänlihasvaurion merkkiaineet ovat kohonneet. Korvausta voi saada enintään 12 kuukauden lääkemäärästä. Lääkemäärä voidaan toimittaa korvattuna 12 kuukauden kuluessa sepelvaltimotautikohtauksen päivästä lukien.

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
LääkeaineKorvausnumero
Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani eteisvärinän hoitoon (rajoitettu erityiskorvaus)290
Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin hoitoon (rajoitettu erityiskorvaus)296
Rivaroksabaani sepelvaltimotautikohtauksen yhteydessä (rajoitettu erityiskorvaus)Reseptimerkintä + 206
Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen pitkäaikaiseen ehkäisyyn (rajoitettu peruskorvaus)379
Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin ja ääreisvaltimotaudin hoitoon (rajoitettu peruskorvaus)3013

Lue lisää

Sivu päivitetty 26.6.2023