127 Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila

(Sequela post transplantationem; T86; Z94)

Lausunnon ja lääkehoidon tarvearvion edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon tutkimuksiin.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
Lääkeaine Korvausnumero
Takrolimuusirakeet (rajoitettu erityiskorvaus) Reseptimerkintä + 127
Letermoviiri (rajoitettu peruskorvaus) Reseptimerkintä

Lue lisää