Prasugreeli | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Prasugreeli

Prasugreeli on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sitä peruskorvataan sepelvaltimotautikohtauspotilaille, joille on tehty tai suunnitteilla sepelvaltimon pallolaajennus, seuraavin edellytyksin. Prasugreeli voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin muualla erityiskorvattavia lääkkeitä koskevissa päätöksissä kuvataan.

Erillisselvitys

Prasugreelin peruskorvauksen edellytyksenä olevien lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa hoitopaikan lääkärin lääkemääräyksen kohtaan ’Erillisselvitys’ tekemällä merkinnällä ’Sepelvaltimotautikohtaus’ tai ’Sepelvaltimotoimenpide’, jonka jälkeen on merkitty sepelvaltimotautikohtauksen tai sepelvaltimotoimenpiteen päivämäärä, esimerkiksi ’Sepelvaltimotautikohtaus 15.5.2010’ tai ’Sepelvaltimotoimenpide 17.8.2010’.

Lääketieteelliset edellytykset

Prasugreelia peruskorvataan antikoagulaatiohoitoon yhteiskäytössä asetyylisalisyylihapon kanssa potilaille, joilla on todettu sydäninfarkti tai epästabiili angina pectoris ja joille on tehty tai suunnitellaan tehtäväksi sepelvaltimon pallolaajennus, kun

  • ST-nousuinfarktiin vaaditaan kiireellinen pallolaajennus tai
  • klopidogreelihoidon aikana on ilmaantunut stenttitromboosi tai
  • potilaalla on diabetes.

Korvausta voi saada enintään vuoden lääkemäärästä. Lääkemäärä voidaan toimittaa korvattuna vuoden kuluessa sepelvaltimotautikohtauksen tai toimenpiteen päivästä lukien.

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö206
Prasugreeli (rajoitettu erityiskorvaus)Reseptimerkintä + 206

Lue lisää

Sivu päivitetty 26.6.2023