206 Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

206 Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö

(I20–I22, I24.0, I25)

Valtioneuvoston asetuksen mukaisten sairauksien Krooninen sepelvaltimotauti ja Krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö hoitoon käytettävien lääkkeiden erityiskorvaaminen edellyttää kroonisen sepelvaltimotaudin osoittamista.

Kroonisen sepelvaltimotaudin osoittavan lausunnon edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon sisätautien tai kardiologian yksikössä suoritettuun tutkimukseen. Tapauksissa, joissa kroonisen sepelvaltimotaudin oireet ja löydökset ovat kiistattomat ja selkeät, voidaan hyväksyä myös muun, potilasta pitkäaikaisesti hoitavan lääkärin tutkimukseen perustuva lausunto, jos erikoissairaanhoidon tutkimukseen ei ole hoidollista tarvetta eikä sellaista ole vaikeudetta saatavissa.

Oikeus erityiskorvattavaan lääkehoitoon voidaan myöntää seuraavin perustein:

  • Potilaan selvä angina pectoris -oire on kliinisen tutkimuksen perusteella tulkittavissa krooniseksi, ja se reagoi lääkehoidolle. Jos lepo-ekg ei anna riittävää osoitusta sepelvaltimotaudin olemassaolosta (esim. infarktiarpi), diagnoosi tulee varmentaa esimerkiksi kliinisellä rasituskokeella.
  • Potilas on sairastanut sydäninfarktin tai hänelle on tehty sepelvaltimo-ohitusleikkaus tai pallolaajennus tai hänellä on rintakipuoireen lisäksi asianmukaisessa kuvantamistutkimuksessa (kuten esimerkiksi varjoainetutkimuksessa, rasitusultraäänikuvauksessa, sydänlihaksen perfuusion gammakuvauksessa tai sepelvaltimoiden TT-tutkimuksessa) osoitettu merkittävä ahtauma sepelvaltimoissa.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma. Erillistä osoitusta rasva-aineenvaihdunnan häiriöstä ei edellytetä.

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
LääkeaineKorvausnumero    
Prasugreeli (rajoitettu erityiskorvaus)Reseptimerkintä + 206
Rivaroksabaani sepelvaltimotautikohtauksen yhteydessä (rajoitettu erityiskorvaus)Reseptimerkintä + 206
Tikagrelori 90 mg
(rajoitettu peruskorvaus)
Reseptimerkintä  
Tikagrelori 90 mg
(rajoitettu erityiskorvaus)
Reseptimerkintä + 206
Ikosapenttietyyli (rajoitettu erityiskorvaus)258
Tikagrelori 60 mg (rajoitettu erityiskorvaus)287
Alirokumabi  ja evolokumabi familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa (rajoitettu erityiskorvaus)292
Alirokumabi ja evolokumabi hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa (rajoitettu erityiskorvaus)294
Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin hoitoon (rajoitettu erityiskorvaus)296
Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin ja ääreisvaltimotaudin hoitoon (rajoitettu peruskorvaus) 3013
Alirokumabi, evolokumabi ja inklisiraani hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa (rajoitettu peruskorvaus)3015
Prasugreeli (rajoitettu peruskorvaus)Reseptimerkintä

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.5.2024