Avatrombopagi

Avatrombopagi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sitä peruskorvataan krooniseen maksasairauteen liittyvässä vaikeassa trombosytopeniassa seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Avatrombopagin peruskorvauksen edellytyksenä olevien lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa lääkärin lääkemääräyksen kohtaan ’Perustelut’ tekemällä merkinnällä ’Maksasairaus, vaikea trombosytopenia, toimenpide’, jonka jälkeen on merkitty toimenpiteen ajankohta, esimerkiksi ’Maksasairaus, vaikea trombosytopenia, toimenpide 7.1.2021’.

Lääketieteelliset edellytykset

Avatrombopagi on peruskorvattavaa kroonisen maksasairauden aiheuttamassa vaikeassa trombosytopeniassa (trombosyyttimäärä alle 50 x 109/l) kajoavan toimenpiteen yhteydessä. Lääkemääräykseen tehtävän merkinnän nojalla avatrombopagia voidaan peruskorvata yhtä toimenpidettä kohti enintään viiden vuorokauden hoitoa varten tarvittava määrä.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero
Itsenäinen verihiutaleiden tai granulosyyttien niukkuus 129
Avatrombopagi (rajoitettu peruskorvaus) 3052

Lue lisää